Екипите на петаскейл суперкомпютър Discoverer и на проект EuroCC-България ще обучават специалисти за работа с високопроизводителни машини

22 ноември 2022

Екипите на петаскейл суперкомпютър Discoverer и на проект EuroCC- Национален център за компетентност България ще обучават български студенти, докторанти и специалисти за работа с високопроизводителни машини. Това стана ясно по време на двудневната конференция „Високопроизводителни изчисления в полза на изследователите и обществото“, организирана в рамките на проект EuroCC-България на 21 и 22 ноември 2022 г. в София. Партньори в проекта са Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ и Университет за национално и световно стопанство. Форумът събра специалисти в областта на високопроизводителните изчисления и приложения в България.

„Discoverer работи с партньорите по проекта и други институции в различни направления. Направили сме много стъпки и по отношение на научния и технологичен трансфер. Предоставили сме капацитета на Discoverer в научна и обществена полза“, заяви председателят на Надзорния съвет на София Тех Парк и изпълнителен директор на консорциум „Петаскейл Суперкомпютър България“ Петър Статев. Той подчерта, че и в момента екипът на българския суперкомпютър организира обучения
за работа с машината, в които са участвали редица български и чуждестранни учени и специалисти.

По думите на Статев крайно време е процесът на технологичен трансфер да започне да се случва, като се прилагат ефективни и утвърдени инструменти и методи. Той посочи, че екипът на Discoverer съдейства на всички екипи на проекти, които използват суперкомпютъра, за да бъде тяхната работа по-ефективна. Като пример той посочи проект на научен екип от Барселона, Испания, който благодарение на съдействието на българските експерти е бил изпълнен за значително по-кратко време отколкото при изчислението му на друга машина. „Отворени сме за взаимодействие за всяка задача, която може да доведе до пробив в науката или създаване на нови материали и медицински формули. Наша задача е суперкомпютърът, като публичен ресурс, да бъде използван по най-ефективния начин за икономиката и обществото“, подчерта Статев.

Той представи и най-новите услуги, които предоставя Discoverer за бизнеса и академичната общност. Потребители от цял свят могат да се възползват от изчислителната мощ на Discoverer в облак, наред с други вече налични суперкомпютри ресурси. Областната услуга, разработена съвместно с водещата компания в тази област Nimbix, собственост на високотехнологичния гигант “Атос”, дава възможност на потребителите да заплащат само за използвания от тях капацитет от машината. Тези услуги могат да бъдат намерени на редица световни платформи като една от тях е Yahoo Finance.

Статев обясни, че в началото на годината консорциум “Петаскейл суперкомпютър България” подписа договор с Hewlett Packard Enterprise за изграждане на платформата Ezmeral, която се оперира в рамките на българския суперкомпютър и София Тех Парк. Тя предоставя познания, модели и софтуери, така че потребителите лесно да могат да изпълняват определени свои изследвания или да създават продукти, използвайки капацитета на Discoverer. Екипът на българския суперкомпютър съвместно с Hewlett Packard Enterprise и Столична община започва работа по проект за оптимизиране на редица процеси в София и Discoverer ще бъде също използван в този проект.

Проф. Ана Пройкова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ представи новата магистърска програма на висшето учебно заведение, в която партньор е и „Петаскейл суперкомпютър България“.

По време на конференцията „Високопроизводителни изчисления в полза на изследователите и обществото“ проф. Анета Караиванова от Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН представи резултатите от двегодишната работа по проект „Центрове за компетентност в рамките на EuroHPC JU”, финансиран от програма Хоризонт 2020 и съфинансиран от българското Министерство на образованието и науката. Експерти коментираха новите значими резултати на бълг
арските изследователи, при които е използвана високопроизводителна инфраструктура. При дискусиите освен съвместните обучения за работа със суперкомпютри, бяха обсъдени и сътрудничество и с други сродни организации в различни инициативи.

Проектът EuroCC Национален център за компетентност България се финансира oт Европейската програма за научни изследвания и иновации – Хоризонт2020 (проект EUROCC) съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 951732 и от Министерството на образованието и науката съгласно споразумение №Д0-49/02.03.2021 г. В дейностите на EuroCC участват 33 страни-членки и асоциирани държави, които се координират от високопроизводителния изчислителен център в Щутгарт (HLRS). Проектът ще издигне участващите страни до общо високо ниво във високопроизводителните пресмятания, високопроизводителния анализ на данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI).

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни