Екипите от лабораториите на София Тех Парк се включиха в Европейската нощ на учените

30 септември 2019

Екипите от Лабораторния комплекс на София Тех Парк се включиха за поредна година в Европейската нощ на учените. На научното изложение, което се проведе в иновационния форум „Джон Атанасов“, те представиха своята дейност и техническите възможности, с които разполагат лабораториите, като по този начин зарадваха посетителите с интересни демонстрации, експерименти, лекции и игри. Свои научни кътове имаха научните звена – комплекс „Биофарма“, Лаборатория за високопроизводителни изчисления, Лаборатория по виртуална и разширена реалност, Лаборатория по биоинформатика – „Биоинфотех“, Лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“.

Различни интересни опити и презентации представиха и от българския отбор по синтетична биология – iGEM България.

По време на събитието бяха представени различни презентации по актуални теми от сферите на развитие на научно-технологичния парк.

Ръководителят на МикроНаноЛаб, доц. Георги Ангелов представи най-съвременните достижения и приложения на микро- и наноелекторнните устройства и технологии, както и тенденциите за тяхното бъдещо развитие. Направен бе и преглед на възможностите на МикроНаноЛаб за подпомагане на изследванията на фирмите и научноизследователските организации, работещи в тази сфера.

Презентацията на доц. Георги Ценов от лабораторията по „Изкуствен интелект и CAD системи“ беше посветена на възможностите на оборудването в лабораторията и по-конкретно системата за EEG мониторинг. Демонстрирани бяха практически резултати при разпознаване на образи и прогнозиране на времеви редове. Представените практически резултати се използват в някои от дейностите на лабораторията като например: невромаркетинг за анализ на медийно съдържание с ЕЕГ; разпознаване на биомедицински ЕЕГ и ЕМГ сигнали; прогнозиране консумацията на електрическа енергия или на геномен код с използване на представителна извадка от данни.

Лабораторията „Високопроизводителни изчисления“ представи темата „Научи как със суперкомпютър да извличаш интелигентно златото от данните“ и даде на публиката основна информация за ползата от събирането на големи обеми от данни (BigData). Бяха представени и възможностите на Суперклъстерът НЕСТУМ на София Тех Парк. В момента машината се използва и от ученици и студенти, сред които и от Явор Михайлов, ученик в СМГ, който извършва анализ на данни от снимки.

На Европейската нощ на учените бяха представени разработки и на четирите лаборатории от комплекс „Биофарма“. Научният екип на „In vitro лабораторията за оценка на биологична активност и токсичност“ заедно с “Лаборатория за екстракция на природни продукти и синтез на био активни съединения” работят по намирането на подходи за синтез на нови съединения чрез трансформации на природни продукти. Учените имат дългогодишен професионален опит в областта на получаването и тестването на нови антитуберкулозни средства, синтез на аналози на природни съединения, притежаващи структурно разнообразие и биологична активност, които са предпоставка за идентифициране на перспективни съединения за разработване на лекарствени кандидати. Тези изследвания могат да послужат като база за създаване на нови научни познания относно бъдещ дизайн на нови антитуберкулозни лекарства с подобрена ефективност, селективност и фармакологични параметри. Изследванията са в няколко интензивно преплетени научни области – синтетичната органична химия, микробиология, фармакологията и лекарствен дизайн, чиито бъдещи стратегии са за разработване на нови лекарствени средства и подходи в борбата с туберкулозата и нейното ефективно лечение.

Презентацията беше представена от гл.ас. д-р Виолета Вълчева от In Vitro лабораторията на София Тех Парк.

Лабораторията по „Бързо прототипиране и 3D креативност“ представи особеностите на процесите по измерване на детайли, както и изискванията за постигане на максимална достоверност от измерването. Информацията е свързана с предоставяна от лабораторията иновативна услуга по Контрол и 3D сканиране на детайли.

„Зелени технологии за развитие на синя икономика“ беше темата на лекцията на гл. ас. Д-р Борис Киров от Лаборатория по биоинформатика „Биоинфотех“.

Разработка на VR и AR приложения или как образованието може да е забавно беше темата на лекцията на лабораторията по виртуална и разширена реалност.

„От 4G към 5G мобилни комуникации. Ще има ли 6G?“ представи проф. Владимир Пулков от лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“.

В събитието участва активно и интерактивният център за наука и технологии „ТехноМеджикЛенд“ в София Тех Парк, който с помощта на своите учени и експерти представи пред посетителите какви научни факти стоят зад явления, случващи се през есента, както и бяха коментирани въпроси като защо цветът на листата се променя и какво се случва в организма на човека и животните през този сезон.

В научното изложение се включиха със свои щандове, лекции и демонстрации и партньорите на София Тех Парк – Инициатива Sat-1, ДНК (Детски научен клас), Drone Arena, Роботика.бг и други.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни