Екипите от Лабораторния комплекс на София Тех Парк ще представят постигнатите резултати от научни проекти

17 април 2019

Екипите от 11-те звена в Лабораторния комплекс на София Тех Парк ще представят постигнатите резултати от научни проекти, реализирани в периода 2018-2019 г. Разработките са финансирани от бюджета на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност, което управлява Лабораторния комплекс, в размер на 270000 лв. Членове на сдружението са „София Тех Парк“ АД, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Техническия университет-София.

Събитието ще се състои на 18.04.2019, четвъртък, от 14.30 часа в зала 125 на Лабораторния комплекс на София Тех Парк (бул. „Цариградско шосе“ №111 Ж, партер).

На представянето са поканени представители на Министерство на икономиката, Министерство на образованието и науката, на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и БАН.

Реализираните проекти са със следната тематика:

 • „Характеризиране на биологичната активност на екстракти и формулировки от лечебни растения и микробни ферментации за разработване на иновативни биоактивни продукти“
 • „Иновативни хранителни добавки от български растения и микроорганизми- Етап I. Тестване на научни хипотези“
 • „Получаване на биоактивни екстракти от лечебни растения за създаване на иновативни продукти“
 • „Създаване на платформа за високотехнологични биоинженерни и биоинформатични изследвания“
 • „Възможности на адитивните технологии при изграждане на метални структури чрез директни и индиректни методи“
 • „Методи и алгоритми за наблюдение и анализ на смущенията и заетостта на спектъра в безжични мрежи в ISM диапазоните за LoRaWan приложения“
 • „Разработка и приложение на концепция за управление на роботи с безжична връзка посредством ЕЕГ сигнали от мозъчна активност (етап 1)“
 • „Моделиране, характеризиране, тестване и разработване на печатни платки за приложения в индустриалната електроника“
 • „Модели за ранно предупреждение за потенциални масови кибер атаки към икономически и обществени организации – „CyResLab Monitor“, пилотна версия на „Кибер Карта България“
 • „Изследване и разработване на методи и алгоритми за комбиниране и взаимодействие между виртуалната и реална среда при пространствено конфигуриране и разполагане на обекти“
 • “Паралелни пресмятания в сложни системи и процесите в тях”

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни