Експертната комисия към София Тех Парк ще направи подбор на наематели в сграда Инкубатор

23 април 2019

Експертната комисия към София Тех Парк, състояща се от представители на иновативната екосистема и професионалисти в областта на предприемачеството финансите, рисковия капитал и на научните среди, ще извърши подбор на кандидати за наематели в сграда Инкубатор. Журито ще избира измежду стартиращи компании с иновативни бизнес идеи след изслушване, което ще се състои на 24 април от 14.00 часа в зала Smart Class Room, сграда Инкубатора на научно-технологичния парк.

В експертното жури участват:

  • Константин Петров, генерален партньор, представител на фонд Neveq
  • Евлоги Георгиев – предприемач и управител на Sciant – една от бързо развиващите се успешна стартираща компания в екосистемата и част от Сезон 1 на Инкубационната програма на София Тех Парк.
  • Момчил Василев, Управляващ директор, Еndeavor България
  • Методи Терзиев, Главен оперативен директор на споделеното пространство Betahaus
  • Представители на научния екип към Сдружението за научноизследователска и развойна дейност на София Тех Парк

В момента София Тех Парк разполага с три свободни офис помещения в сграда „Инкубатор“ с обща площ близо 150 кв. м, предназначена за стартъпи, развиващи иновации в някоя от фокусните области на научно-технологичния парк – информационни и телекомуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия. Компаниите ще имат възможност да разработват своите продукти, услуги и/или прототипи съвместно с експертизата на екипите от Лабораторния комплекс и технологичното оборудване, което предоставя всяко едно от високотехнологичните научни звена на парка. На разположение на компаниите ще бъде изградената мрежа на София Тех Парк, която дава достъп до различни фондове и източници на рисковото финансиране, както и редица събития от календара на Научно-технологичния парк.

Наемната цена на квадратен метър е 4 евро без ДДС. За поддържане на общите части е дължима такса за управление и поддръжка, която е 2.00 евро без ДДС на квадратен метър от офис площта.

На разположение на избраните компании ще са достъпни и общи пространства, места за провеждане на обучения, събития и срещи, безплатна wi-fi връзка, оборудвани конферентни зали и кухненски помещения за споделено ползване. Инкубаторът разполага със складови помещения, Спортен център, оборудван с фитнес зала, зала за йога, тенис кортове и футболно игрище и обширна зеленина в парковата част.

Основните изисквания към кандидатстващите стартъп компании са:

– Да са регистрирани в България (търговец по смисъла на Търговския закон) не по-късно от 3 години преди подаване на писмо за намерение до „София Тех Парк“ АД.

– Предприятието да е иновативно и да попада в една от фокусните области на парка: информационни и комуникационни технологии; науки за живота, които включват биотехнологии, фармация, храни и земеделие; зелена енергия и чисти технологии.

– Минимум 30% от дейността на кандидатстващата фирма да е свързана с научно-изследователска и/или развойна дейност с цел създаване и предлагане на пазара на нови продукти, процеси или услуги.

– Поне 30% от персонала на предприятието да е зает с научно-изследователска и развойна дейност.

– Към момента на кандидатстване предприятието да попада в категорията за малки или средни предприятия съгласно чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП)

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК.

*Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 на ЕС за защита на личните данни.

София Тех Парк има амбицията да разшири и задълбочи своята връзка с бизнеса и останалите участници в иновационната екосистема на страната, като чрез това партньорство да ускори изпълнението на основните си цели за подобряване и развитие на иновационния, технологичния и научния потенциал.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни