Enterprise Europe Network отбелязва 15 години подкрепа за малкия и среден бизнес

06 април 2023

През 2023 г. международната мрежа Enterprise Europe Network празнува своя петнадесети рожден ден. София Тех Парк е част от ЕЕN като подкрепя малки и средни предприятия чрез предоставянето на безплатни интегрирани услуги за бизнес, коопериране, иновации и улесняване на достъпа до европейски и световни пазари.

Enterprise Europe Network търси възможности за европейско финансиране на научни, изследователски и предприемачески проекти, оказва експертна помощ на бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по програма „Хоризонт Европа“, както и насърчава пазарната реализация на технологии и иновации.

На кого е помогнала мрежата?

Интегрирани в местните бизнес структури и свързани по целия свят, над 450-те партньорски организации на EEN подкрепят предприятия от най-различни сектори от всяко кътче на Европейския съюз.

С експертните съвети и практическа помощ организациите, част от EEN мрежата, подпомагат предприятия от селското стопанство до изкуствения интелект, от текстилната промишленост до космическата, от морската индустрия до творческата със специален фокус върху повишаване на ефективността, устойчивостта в кризисни ситуации и дигиталната трансформация на компаниите. Повече от половин милион компании са се възползвали от индивидуални бизнес съвети, които са им помогнали да увеличат своя международен потенциал.

София Тех Парк, в качеството си на партньор на Enterprise Europe Network, ви помага дакандидатствате по различните програми на ЕС, за да осигурите необходимото финансиране за своята изследователска, иновативна и бизнес дейност.

Ние ви предоставяме информация за наличните възможности и източници на финансиране, фасилитираме достъпа до различните финансови инструменти, свързваме компаниите със съществуващи мрежи от бизнес-ангели, стартъп асоциации и други организации в подкрепа на бизнеса. Ние сме експерти в това да ви помогнем да претворите иновативните си разработки в готови за пазара продукти и услуги. Ние разполагаме с изключително модерен лабораторен комплекс с висококвалифицирани изследователи и ще ви съпровождаме по пътя от лабораторията до пазара.

Ние прилагаме комплексен подход и считаме, че достъпът до финансиране сам по себе си не е достатъчен, затова предлагаме голям набор от консултации, ефективно търсене на партньори, възможности за представяния пред инвеститори и участия в различни бизнес форуми.

Като част от мрежата, София Тех Парк предоставя консултантски услуги в подкрепа на бизнеса:

  • установяване на международни партньорства;
  • организиране на двустранни бизнес срещи;
  • достъп до платформата на EEN мрежата за обяви за предлагане или търсене на сътрудничества, продукти, услуги и иновации от бизнеса;
  • подпомагане на директни контакти с други организации от EEN мрежата в чужбина;
  • съдействие за сформиране на международни консорциуми и изготвяне на съвместни проекти за кандидатстване по Рамковите програми на ЕК, вкл. Европейският съвет за иновации;
  • организиране и провеждане на семинари и обучения за изграждане на капацитет за представяне пред инвеститори.

Повече информация тук: https://sofiatech.bg/enterprise-europe-network-een/#een

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни