Европейският ден за разумна употреба на антибиотиците се проведе в София Тех Парк

24 ноември 2022

Европейският ден за разумна употреба на антибиотиците беше отбелязан в зала The Venue на София Тех Парк. Събитието беше организирано от националния ни студентския отбор по синтетична биология iGEM BULGARIA, научно-технологичния парк и RIDACOM.

Целта на годишното събитието е да се повиши информираността на обществото относно рационалната употреба на антибиотични медикаменти и да се популяризират здравните рискове, до които води антибиотичната резистентност в глобален мащаб. Кампанията се провежда по инициатива на Европейския център за контрол и превенция на заболяванията (ECDC).

Според данни на Световната Здравна Организация антибиотичната резистентност е една от десетте най-големи заплахи за общественото здраве, пред които е изправен светът.

Българският студентски отбор по синтетична биология е подкрепен от София Тех Парк и извършва своите научни разработки в лаборатория “Биоинформатика” на научно-
технологичния парк. Младите учени се включиха в програмата и организирането на събитието. Те представиха своята разработка CADABRA – Cleaning Agent Developed For Antibiotic Resistance Annihilation, с която спечелиха сребърен медал на финалите на световното състезание по синтетична биология – iGEM – най-голямата и дългогодишна международна надпревара в научната област.

Успешният проект на младите учени е от изключителна важност за здравето и живота на хората. Той е свързан с разработката на ензимен продукт на базата на метало-бета-лактамаза, който да разгражда бета-лактамни антибиотици (60% модерните антибиотици) и по-конкретно антибиотика “Меропенем”, като тази антибиотик е с голямо клинично значение. Българският студентски отбор продължава да извършва множество експерименти, с които установява високата ефективност и безопасност на своя продукт. Екипът разработват и обучителна настолна игра, с цел запознаване на обществото с антибиотичната резистентност.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни