Форум „Бъдещето на водорода в България“ се състоя в София Тех Парк

10 юни 2022

„Войната в Украйна стимулира ЕС да започне изключително активна политика заенергийната независимост на целия континент. Днес повече от всякога трябвада ускорим прехода към тази цел. Водородът за Европа може да играе ключовароля за бъдещата енергийна независимост и за постигането на въглероднанеутралност“. Това заяви министърът на иновациитеи растежа Даниел Лорер, който откри форум на тема: „Бъдещето на водородав България“, който се състоя в зала The Venue в София Тех Парк.

По думите му е важно Европа и България да инвестират в разработването, съвместнос академията и бизнеса, на технологии, така че максимално бързо да бъде достигната готовност те да бъдат пълноценно заместващо гориво за нашата икономика ида диверсифицират енергийните източници.„Европа е водеща в света по мерки в борбата с климатичните промени. Крайнацел е не само да имаме по-екологично чист континент, но и енергийнасуверенност, както за ЕС, така и заБългария. Въпросът е как Европа намира заместващи независими енергийни източници.ВЕИ-тата ще бъдат въведени в икономиката с голяма скорост, а водородът щеги допълва като една от системите за съхранение на свръхпроизводственаенергия“, заяви Лорер.

Еврокомисарят по иновацииМария Габриел коментира, че развитието на силна водородна икономика ще допринесеза надеждни енергийни системи и енергийна автономност. „Ето защо в рамкитена ресора ми направих предложение в пакета RePоwerEU да бъдат удвоени водороднитедолини в Европа до 2025 г. Предвиждаме допълнително финансиране за проектиза водород на стойност 200 млн. евро по линия на „Хоризонт Европа“ и в рамкитена публично-частното партньорство „Чист водород“. Предложих и нова инициативапо програма „Еразъм+“ за развитие на нужните умения за водороднитепрофесии. Работим тя да стартира още през 2023г.“, каза още Мария Габриел.

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков обяви, че започва подготовка на програма за обучение на студенти по водородни технологии, които ще са в основата на зелената трансформация на европейската икономика.“Да видим как да свържем експертизата на Института по електрохимия и енергийни системи с това, което имаме в Софийския, в Химико-технологичния и в Техническия университет в София, така че всеки да си намери мястото в една обща програма за обучение“, коментира той.

В дискусионната сесия бяха очертани перспективите за иновационни проектив областта на водорода, както и възможностите за устойчива трансформацияот въглеродно интензивна към зелена водородна икономика в страната.Зам.-министърът на иновациите и растежа Карина Ангелиева представии възможностите от новия програмен период, свързани с научни изследванияи иновации във водорода.Участниците във форума коментираха, че инвестициите в областта наводородa ще насърчат устойчивия растеж и създаванетона работни места в България.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни