Форум на тема „Новата европейска иновативна стратегия – възможности и предизвикателства“ се проведе в София Тех Парк

26 септември 2022

В иновационен форум “Джон Атанасов” на София Тех Парк се проведе форум на тема „Новата европейска иновативна стратегия – възможности и предизвикателства“, организиран от Изпълнителна агенция на насърчаване на малките и средни предприятия, Български иновационен форум в партньорство с научно-технологичния парк.

Форумът беше открит от комисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел, която представи основните приоритети и цели на програмата. “Новата иновационна програма е тук, за да предостави на държавите членки, на регионите, на новаторите инструментите, да създаде онези условия, които са необходими за ускоряване и укрепване на иновациите. Затова и програмата ни ясно заявява две основни цели: от една страна искаме Европа да бъде лидер в новата вълна от иновациите, така наречените „deep tech“, и от друга страна Европа да заяви лидерство със своите таланти, своите региони, в ключови области, които ще носят полза на гражданите, и които, в международен план, ще позволят партньорствата да са основани на реципричност, на споделени ценности и това да не бъде само едно добро пожелание”, посочи Габриел.

В събитието, насочено към свързване на местните екосистеми за иновации, създаване на нови работни места и подкрепа за стартиращи компании, се включи и служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев, който обяви, че по линия на Плана за възстановяване и устойчивост, през Министерството на иновациите и растежа, общо 600 млн. лева ще бъдат на разположение на български малки и средни предприятия. „Основният фокус са иновациите“, каза Пулев. Той добави, че по линия на структурните фондове на ЕС от следващата година МИР ще насочи фокус към подкрепа на микро, малки и средни предприятия, научни центрове, стартъпи, иновационни и високотехнологични компании. Две от програмите са на обща стойност 5 млрд. лв. и са в процес на одобрение от Европейската комисия. Едната е Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с бюджет около 3 млрд. лв., а другата е „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв.

В събитието участваха и служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия д-р Бойко Таков, както и много експерти, представители на бизнеса, академичните среди, местната власт, неправителствени организации, инвестиционни фондове и асоциации, и други.

В отделните панели на форума участниците коментираха и обсъдиха свързване на иновационни екосистеми, ангажиране на таланти, подобряване на съществуващите политики, регулаторни рамки и достъп до финансиране.

Инициативата за форума е на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и на платформата „Български иновационен форум“, с подкрепата на София Тех Парк, която обединява десетки иноватори, инвеститори, финансови институции, стартъп проекти, представители на бизнеса, науката, политиката и гражданското общество.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни