Форум “The New Stress Prevention: Scientific Results And Knowledge Transfer” ще се проведе в София Тех Парк

27 февруари 2023

Форум “The New Stress Prevention: Scientific Results And Knowledge Transfer”, посветен на ранната превенция на стреса и представянето на продукта Test My Stress – обобщен скрининг на субективни, неврокогнитивни и биологични маркери на стреса, ще се проведе в иновационен форум “Джон Атанасов” на София Тех Парк на 23 март от 10:00 часа.

Събитието ще бъде открито от председателя на Надзорния съвет на София Тех Парк Петър Статев.

Председателят на Управителния съвет на София Тех Парк Васил Караиванов ще представи дейностите, концепцията и мисията на научно-технологичния парк, които са насочени към засилване на синергията между бизнеса и изследователите с цел създаване на иновативни стоки и услуги. Неговата презентация ще започне в 10:30 часа.

София Тех Парк и лабораторията по Изкуствен интелект и CAD системи са партньор в проект Test My Stress – иновационен метод за мониторинг на стреса, който включва комплексен скрининг с точни резултати и дава възможност за превенция на стреса. Изцяло българското изобретение е подкрепено и финансирано от EEA Grants and Norway Grants в сътрудничество със София Тех Парк, суперкомпютър Discoverer и Института по невробиология към БАН.

С приключването на проектния срок и защитата на интелектуалната собственост на Test My Stress се планира услугата да бъде предлагана на българския и международния пазар.

По време на форума “The New Stress Prevention: Scientific Results And Knowledge Transfer” посетители ще научат повече за:

  • Социалния проблем с увеличаване на възрастта на активна трудова заетост и необходимостта от съхранение на когнитивните и здравни показатели на застаряващото население. Ще разгледаме възможности за подобряване на качеството на живот на работещите професии, носещи добавена стойност на обществото и превенция на синдрома на професионалното прегаряне;
  • Световните тенденции за самопомощ, които целят да мотивират потребителите към ранна превенция и търсене на специализирана помощ;
  • Резултатите от изследвани 100 лица и възникналите взаимовръзки между техните биологични и психични показатели;
  • Как успешните компании управляват стреса.

Повече информация, програма и регистрация: https://www.somenso.com/event/the-new-stress-prevention-scientific-results-and-knowledge-transfer/

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни