Генералният директор на CERN д-р Фабиола Джианоти откри изложба „България 20 години в ЦЕРН“ в София Тех Парк

21 ноември 2019

Генералният директор на ЦЕРН д-р Фабиола Джианоти и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откриха изложба „България 20 години в ЦЕРН“.

Тя е разположена в сграда Инкубатор на София Тех Парк и ще бъде отворена до 28 ноември. В програмата са включени и лекции по актуални теми от разностранната изследователска дейност на ЦЕРН в областта на фундаменталните изследвания и техните приложения. Програмата за лекциите в София Тех Парк– ТУК

Експозицията е организирана от Министерството на образованието и науката, Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и БАН, в партньорство и домакинство със София Тех Парк. Тя е посветена на отбелязването на 20-ата годишнина от пълноправното членство на България в организацията, на настоящето и бъдещето на CERN, българското присъствие в различните изследователски и образователни програми и новите перспективи за научно сътрудничество и технологичен трансфер пред българските научно-изследователски институции и българския бизнес.

«В международната лаборатория участват активно 120 наши учени и близо 40 български компании. Над 720 учители и над 4000 ученици са посетили организацията», заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. „ЦЕРН ни казва, че фундаменталната наука трябва да бъде международна, сами не можем да направим големи пробиви. Затова и ние стимулираме паневропейските структури, участваме във все повече от тях“, коментира Вълчев и допълни, че една от най-големите ползи от участието на България в ЦЕРН е, че български учени имат възможност да участват в най-мащабните научни проекти в света.

«За мен е чест да бъда на изложбата, защото партньорството ни с България е много добро», заяви генералният директор на ЦЕРН Фабиола Джаноти. Тя посочи, че партньорството се развива в няколко ключови за ЦЕРН направления, като съществена роля имат редица фирми, с които организацията си партнира за развитие на нови технологии. Джаноти изтъкна, че България от години има политическа и социална роля при формирането на съвместните инициативи по целия свят. ЦЕРН е изключителен пример за научно сътрудничество, защото организацията работи с 18 000 учени от над 100 националности, а България участва в научните експерименти в ЦЕРН с около 100 изтъкнати учени.

«За нас е радостно, че имаме възможността да си партнираме с ЦЕРН през последните години», заяви зам.-председателят на Управителния съвет на София Тех Парк Натанаил Стефанов по време на откриването. Той посочи, че София Тех Парк участват в развитието на проекта за Център за Адронна терапия, който прерасна в изследователски институт за Западните Балкани, чието естествено място би могло да бъде в София Тех Парк. Научно-технологичният парк води разговори с международната лаборатория и за включване на парка в Инкубационната програма на ЦЕРН, като български компании могат да получат възможността да развиват иновации и изобретения на лабораторията. Стефанов обясни, че изграждащият се в София Тех Парк суперкомпютърен център може да се включи в системата за съхраняване и обработка на данни от научните изследвания на ЦЕРН и тяхната практическа интерпретация.

Тази година отбелязваме 20 години от приемането на България за пълноправен член на Европейската лаборатория по физика на елементарните частици (CERN). Днес CERN има 23 страни-членки (България е 20-ата от тях), 8 асоциирани членки и протоколи за сътрудничество с още 40 страни, като вече отдавна е надрасъл своите формални граници и от европейска се е превърнал в световна лаборатория, с 2300 постоянни сътрудници, над 1000 стипендианти и близо 13000 асоциирани изследователи от над 100 националности от цял свят.

Проектът LHC (Големият адронен колайдер) направи CERN световен лидер в областта на физиката на елементарните частици. Първата фаза на експериментите на колайдера беше увенчана с откриването на предсказания преди половин век бозон на Хигс, който беше единственият липсващ елемент в Стандартния модел на елементарните частици.

CERN развива и ред образователни програми, поддържа инициативата за свободен достъп до научна информация (Open Access), а създаденият в него World Wide Web промени необратимо развитието на човешката цивилизация.

На 3 юни 1999 г. XXXVIII Народно събрание ратифицира Конвенцията на ЦЕРН и приложения към нея Финансов протокол, а на 11 юни 1999 г. България е обявена официално от ЮНЕСКО за пълноправен член на ЦЕРН. Български учени, инженери и техници от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ИЯИЯЕ, ИИКТ и ИР на БАН, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и НЦРЗ участват активно в научните изследвания провеждани в организацията, като допринасят съществено за получаването на множество нови резултати за устройството на Вселената.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни