Информация от „София Тех Парк“ АД

31 октомври 2019

Уважаеми посетители на София Тех Парк,

бихме искали да Ви информираме, че съгласно издаден от Столична община, Дирекция „Зелена система“, разрешителен документ с регистрационен индекс – СЕК19-ВК08-1549/1/ 27.09.2019, в момента на територията на озеленените площи от парка се извършва санитарна сеч на опасни дървета. Обект на разрешителното са 49 броя напълно или полусухи растения, от които 21 броя иглолистни и 28 броя широколистни. Тяхното състояние е установено и описано в експертна оценка, изготвена от специалисти на столичния район „Младост“.

Съгласно разрешителното „София Тех Парк“ АД се задължава и ще извърши компенсаторно засаждане в съотношение 1 към 5 за иглолистната растителност и 1 към 3 за широколистната в първия подходящ за тази дейност период.

Действията по премахване на сухите дървета са предприети от „София Тех Парк“ АД с цел опазване живота и здравето на столичани, които посещават и използват ежедневно озеленените площи в рамките на научно-технологичния парк.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни