Институт Gate представи инициативата “Градовете на бъдещето и техните цифрови двойници” в София Тех Парк

02 ноември 2020

Институт Gate представи своите планове и визията на своите партньори за създаването на цифрови двойници на градовете на онлайн събитието, което организира в София Тех Парк на 30 октомври 2020 г. То бе излъчено в социалните мрежи на института и София Тех Парк.

Тъй като технологичното развитие на София бе фокус на събитието, специален гост и съмишленик на инициативата бе кметът на София Йорданка Фандъкова. Заедно с нея в събитието се включи и ректорът на Софийски университет Анастас Герджиков, за да подкрепи проекта в една толкова висока технологична област – Big Data и изкуствен интелект. Те подписаха споразумение с институт Gate за развитието на научно-изследователския капацитет на града и изграждане на неговия цифров двойник, като част от Стратегията за дигитализация на София.

Други участници в събитието бяха Генчо Керезов – заместник-кмет на Столична община по направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие”, Десислава Петрова-Антонова – ръководител направление “Градове на бъдещето” в институт Gate, Бернд Кетзлер- координатор в „Център за градски цифрови двойници” в Гьотеборг, Швеция, Любомир Георгиев – директор на Софияплан и Калоян Василев – ръководител партньорски програми в Bosch.IO. Те добавиха други гледни точки към темата за градовете на бъдещето, въведоха ни в стратегията за дигиталната трансформация на София, реализацията и предизвикателствата пред всеки цифров двойник и споделиха резултати от работата по сътрудничеството си досега.

Целта на събитието беше да разясни, че „цифровият двойник“ на града цели да подпомогне общините да вземат информирани решения, като прогнозира резултатите от тях. Той осигурява моделиране на сложни социално-икономически процеси и тестване на стратегии преди тяхното прилагане в реална среда, с което ще се повиши успеваемостта на планираните дейности и проекти и ще се постигне устойчивост на резултатите.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни