Исторически експонати в три музея “оживяха” с помощта на екипа на Лабораторията по Виртуална и разширена реалност на София Тех Парк

10 август 2021

Лабораторията по Виртуална и разширена реалност приключи изпълнението на проект „Дигитализация и виртуално представяне на културно-историческо наследство”, финансиран по програма „Културно наследство” на НФК

Целите на проекта включваха достъпно и атрактивно представяне на българско културно наследство, създаване на партньорства с музеи и дигитализиране чрез тримерна реконструкция на знакови експонати на музеите-партньори. В рамките на проекта бяха развити партньорства с три големи музея:

  • Регионален исторически музей София
  • Национален археологически институт с музей – БАН
  • Национален военноисторически музей

В течение на проекта бяха създадени тримерни реконструкции на всички планирани знакови експонати на музеите-партньори по проекта – бяха дигитализирани 15 обекта от българското културно наследство, които да бъдат интегрирани в уеб среда с възможност за разглеждане в разширена реалност. Завсеки от експонатите са подготвени текстови и аудио описания и разработени сценарии за взаимодействие. Част от музейните експонати, които „оживяват“ са златна купа от Казичене X VIII в. пр. Хр., Дивид, XIX в., Паяк перочистачка , XIX в.,

„Златната каляска“ стил „Луи XVI“ от двореца Версай, втора половина на XVIII в., Керамичен зооморфен съд с подвижна глава и др.

Реализираните експозиции с разширена реалност дават възможност на посетителите на сайтовете на музеите да се докоснат по съвсем нов начин до техните експонати, да ги разглеждат отблизо и в детайли, да получат допълнителна информация и да взаимодействат с тях.

Проектът допринесе за усъвършенстването на процеса на създаване на реалистични тримерни реконструкции на реални обекти чрез фотограметрия и тяхната последваща оптимизация за използването им в уеб среда.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни