Изложба „България 20 години в ЦЕРН“ в София Тех Парк

19 ноември 2019

Изложба „България 20 години в ЦЕРН“ ще бъде открита на 21 ноември в София Тех Парк в сграда Инкубатор. Тя е посветена на отбелязването на 20-ата годишнина от пълноправното членство на България в организацията. Изложбата е организирана от Министерството на образованието и науката, Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и БАН, с любезното съдействие и домакинство на София Тех Парк. Изложбата е посветена на настоящето и бъдещето на CERN, българското присъствие в различните изследователски и образователни програми и новите перспективи за научно сътрудничество и технологичен трансфер пред българските научно-изследователски институции и българския бизнес.

Церемонията по откриването на изложата ще се състои в 11.30 часа в присъствието на Генералния директор на CERN д-р Фабиола Джианоти, министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев и министъра на икономиката Емил Караниколов. От 12 часа ще се проведе среща с медиите.

В програмата на изложбата, която ще бъде отворена до 28 ноември, са включени лекции (от 11:00 и 15:00 часа) по актуални теми от разностранната изследователска дейност на CERN в областта на фундаменталните изследвания и техните приложения. Програмата за лекциите – ТУК

Тази година отбелязваме 20 години от приемането на България за пълноправен член на Европейската лаборатория по физика на елементарните частици (CERN). Днес CERN има 23 страни-членки (България е 20-ата от тях), 8 асоциирани членки и протоколи за сътрудничество с още 40 страни, като вече отдавна е надрасъл своите формални граници и от европейска се е превърнал в световна лаборатория, с 2300 постоянни сътрудници, над 1000 стипендианти и близо 13000 асоциирани изследователи от над 100 националности от цял свят.

Проектът LHC (Големият адронен колайдер) направи CERN световен лидер в областта на физиката на елементарните частици. Първата фаза на експериментите на колайдера беше увенчана с откриването на предсказания преди половин век бозон на Хигс, който беше единственият липсващ елемент в Стандартния модел на елементарните частици.

CERN развива и ред образователни програми, поддържа инициативата за свободен достъп до научна информация (Open Access), а създаденият в него World Wide Web промени необратимо развитието на човешката цивилизация.

На 3 юни 1999 г. XXXVIII Народно събрание ратифицира Конвенцията на ЦЕРН и приложения към нея Финансов протокол, а на 11 юни 1999 г. България е обявена официално от ЮНЕСКО за пълноправен член на ЦЕРН. Български учени, инженери и техници от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ИЯИЯЕ, ИИКТ и ИР на БАН, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и НЦРЗ участват активно в научните изследвания провеждани в организацията, като допринасят съществено за получаването на множество нови резултати за устройството на Вселената. Общо над 100 български специалисти сътрудничат с ЦЕРН.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни