Изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов пред DevStyler: Предизвикателствата на 2020 г. ни даде възможност да подобрим услугите за нашите партньори и клиенти

22 юни 2021

София Тех Парк – развитие по време на пандемия

Тодор Младенов еизпълнителен директорнаСофия Тех Парк, като работи за най-дигиталното място в страната в ролята на експерт, още преди официалното откриване. След това ръководи проектите и иновациите, а понастоящем, освен CEO е и член на Борда. С него разговаряме за развитието на парка, за Groworking инициативата, Бизнес инкубатора, отражението на COVID кризата и още теми.

Г-н Младенов, в ролята си на изпълнителен директор на София Тех Парк ще можете ли да ни кажете малко повече за София Тех Парк – каква е равносметката до момента и какви са бъдещите цели?

За София Тех Парк, като екип мога да кажа, че преживяхме една достапредизвикателна година. Виждаме и в първите месеци на новата година, че ситуацията не се променя коренно. Тоест, това, което ни се налага да правим ежедневно е да усещаме пулса на събитията, да усещаме необходимостите, които българските предприятия и нашите партньори или клиенти имат, така че да предлагаме достатъчно добри услуги постоянно. Годината не беше лека, но аз не бих я оприличил като лоша поради няколко причини. Тази година за нас като организация, като институция, която имаизключително амбициозни задачи,ни позволи да преосмислим голяма част от подходите си към услугите, които предоставяме, така че дори и в рамките на пандемията, независимо от трудностите, ние успяхме да променим голяма част от дейността си и то по начин, по който да се приеме достатъчно добре и от нашите клиенти. Успяхме като организация до голяма степен да седигитализираме. Имахме такова желание и преди пандемията, съдържанието, което преди това предоставяхме по нормалния начин, тоест в живи срещи и събития, да го дигитализираме и излъчваме, за да може да стига до повече хора и компании. Виждате дори и в момента как провеждаме това интервю. Аз се намирам в нашето студио, а вие сте във вашия дом. Чрез нашето ново студио успяхме да създадем и излъчим много часове полезно съдържание за нашите партньори. През тази трудна година аз съм доволен от работата на моя екип. Доволен съм и от колаборациите, които успяхме да създадем през това време.

Ще ни разкажете ли малко повече за различните Groworking space clubs на територията на София Тех Парк като например AI club, PARA Robo club, Space club? Кой може да се включи, при какви условия, каква е основната им цел?

Groworking-a е наша инициатива, която започна в края на 2019 година, но заработи в началото на 2020 година. Успяхме много бързо да си създадемсобствена концепцияи физически да изградим това място. То на практика предоставя на нашите клиенти и партньори споделено работно пространство, но има и един много важен акцент – работим с компании, които базират тук разработките на своите иновативни услуги и процеси на основата на знанието, тоест нанаучни изследвания и проучвания. В допълнение на пространството създадохме и друга интересна инициатива. Това са така наречените клубове по интереси, на които предоставяме добра онлайн и офлайн среда на територията на парка. В тази среда, която ние наричамеClubhouseи е част от споделеното работно пространство, се генерира и излъчва съдържание, представят се корпоративни и институционални презентации, обсъждат се идеи и проекти. Клубовете по интереси заживяха своя живот в рамките на миналата година. Към момента имаме 10 такива клуба, които с дейността си мотивират хората, които се занимават с иновации и научни изследвания да се събират и обменят информация, да комуникират и да споделят знания. Очаква се през 2021-ва година бройката им да се увеличи. Изключително активни и атрактивни са клубовете по роботика, клубът за биотехнологии и здравословен живот, клубът за дронове и безпилотни устройства, Space Club и други.

Moже ли да коментирате плановете и нуждите за развитие на 5G проекти на територията на Sofia Tech Park?

5G e еднагореща тема, към която много хора, много медии се обръщат. Очакванията са наистина много големи, тъй като всеобщо известно е, че 5G е среда на мобилна комуникация, която се очаква в следващите няколко години да отговори на нуждите на водещите индустрии и тези, които имат необходимост от пренос на огромен по обем данни с много висока скорост, така че най-вероятно 5Gще е бъдещето. Вече се говори усилено и за 6G. Има нюанси, които към момента правят някои от тези генерации на мобилни комуникации спорни, но така или иначе те ще бъдат част от бъдещето. Надявам се с работата си много изследователски институции, в това число и някои от нашите лаборатории, да направят така, че тези технологии да бъдат безспорни. В настоящия момент имаме проект, който се базира на изследвания, свързани с 5G технологията. Съставен е от два компонента – изследвания върху платформа, която е базирана на 5G връзка и тества в реално време различни хардуерни устройства – сензори и датчици, за да предвиди тяхното поведение. С това изследване можем да допринесем за някои бъдещи тестове или изследвания на български и регионални компании, които много скоро, може би, ще пренасочат част от апликациите си и собствените си разработки да бъдат адаптирани къмвисокоскоростни връзки, каквито са 5G и в бъдеще към 6G мрежи. Успоредно с това комуникираме с водещи световни компании, с мобилните оператори, които са и ще бъдат много важни ключови играчи в налагането на една или друга технология.

Технологичният парк организира или е домакин на много и най-различни събития. Как успя най-дигиталното място в България, София Тех Парк, да се справи с COVID-19? Промени ли пандемията начинът на работа? Какви нови възможности се появиха?

До голяма степен всички усетихме промяната на нашето поведение, и като личности, и като бизнес. През последните няколко години София Тех Парк успя да се наложи и да се превърне в локация, на която се случват много интересни, полезни, мащабни събития от най-различен характер, свързани с технология и иновации. Връщайки се назад и спомняйки си 2019-а година, тя беше изключително добра,изключително силна година. 2020 година като планове, като заявки и запазване на дати за събития също се очакваше да бъде много силна. Пандемията разруши голяма част от всички тези планове, но ние се постарахме да се адаптираме, така че голяма част събитията се случиха в дигиталното пространство. Успоредно с това, ние използвахме всяка една възможност дори и в случаите, когато пандемичната обстановка го позволяваше, да се върнем към познатия присъствен вариант или най-малко събитията да бъдат в хибриден формат. През изминалата година успяхме да проведемСофийски Фестивал на Науката, който привлече изключително много хора. Имахме онлайн излъчвания на лекциите от програмата му. Направихме събития, които бяха инспирирани и от български компании, като успяха да се случат и някои събития, които традиционно се домакинстват от София Тех Парк. Имахме една много интересна експозиция на PARA, свързана с роботиката, която се проведе в хибридна форма с онлайн излъчване и реална експозиция на територията на парка. Друг много важен наш компонент от Парка еТехноМеджикЛенд– детският интерактивен център за наука и технология усети пандемията и то сериозно. Там се адаптирахме и излъчихме близо 150 часа съдържание. Инсталациите, които са в сградата на ТехноМеджикЛенд, вече имат дигитални двойници, така че децата, техните родители и учители даимат достъпи от дистанция до съоръженията. Наскоро имахме пряка връзка с ученици от Немската Езикова Гимназия в Бургас, които успяха в онлайн режим, да получат поредния си урок по физика по един доста нетрадиционен и интересен начин.

Бизнес Инкубаторът на София Тех Парк е мястото, където иновативни стартиращи компании срещат възможности да разработват своите продукти и услуги. Как работи в момента Инкубаторът и на колко компании и стартъп проекти е домакин в момента? Кои са най-големите успехи до момента?

В Инкубатора към момента няма напуснали компании, т.е. компании, които са почувствали кризата практически и това е ограничило или е спряло дейността им. При нас работят около30 компании, от които 18 са в ранна фаза, т.е. стартъпи. Заедно с нашия екип и някои други много важни, интересни и полезни компании в по-зрялата си фаза, допринасяме за това екосистемата да получава или да предоставя достатъчно на брой и вид услуги, които са необходими за стартъпите. Това са достъп до информация, до външни пазари, до финансиране, информация за финансиране на иновативни проекти и много други . От края на миналата година имаме7 нови компании,които обогатиха портфолиото ни. Разполагаме с много нови идеи за това как даразнообразим и да разширимуслугите, които предоставяме към тях. Съвсем наскоро ще стартираме, като допълнение на част от нашата инкубационна програма, и един модул заедно със световния изследователски центърЦЕРН(Европейски съвет за ядрени изследвания). Компаниите, които се осмелят и се престрашат да влязат в тази програма, ще имат уникален достъп до технологии, които са разработени от световни учени под шапката на ЦЕРН, така че те ще могат да базират развитието на собствените си продукти на базата на световни достижения.

София Тех парк е избран за домакин на новия петаскейл суперкомпютър. Как предвиждате, че наличието му ще промени дигиталната обстановка на България?

Новиятпетаскейл компютъре нещо, по което работим изключително интензивно в последната година. Това е амбициозен, сериозен, както по мащабите си, така и по очакванията си проект. До края на юни България ще разполага с изключителномодерна и адекватнаизчислителна мощ, която ще ни постави в първите 500 високопроизводителни изчислителни инсталации в света. Тази супер компютърна инсталация ще бъде част от Европейската мрежа на суперкомпютритеEuro HPCс още други седем високо изчислителни машини и високо изчислителни установки, което ще ни даде много повече възможности, тъй като, влизайки в рамките на тази мрежа, ние ще имаме достъп до европейски компании и европейски изследователски институции. Очакваме до края на юни тази инфраструктура да бъде факт и да е на разположение на българските малки и средни предприятия, на високотехнологични български компании и изследователски екипи. Може би това е интересно да се знае – на тази високопроизводителна инсталация ще могат да се задават най-различни и високо мащабни задачи от гледна точка на работата в изключително модерни и перспективни индустрии. Като например биофотоника, биоинформатика, прогнозиране на време, прогнозиране и създаване на модели, с които да става превенция на различни проблеми или произшествия в индустриални системи, в природни системи и така нататък. Тя ще бъде с много сериозен капацитет и ще осигури добра база за работа.

Какво е усещането да ръководите София Тех Парк? Какво бихте посъветвали предприемачите в технологичната сфера? Имате ли златно правило, което да следвате в бизнеса?

Това е интересен въпрос. Моето лично усещане, отговаряйки за такава важна и сериозна институция, е като да ръководиш национален отбор, което означава, че ти самият трябва да си добър треньор и да можеш да събереш добри играчи, които да успееш да мотивираш да “играят” по най-добрия начин. Предизвикателство пред мен в свързано с много ежедневна работа, с много контакти и с наистина огромни очаквания от цялата среда. Смятам, че София Тех Парк през последните годиниоправдава очакванията. Златното правило, на което най-много вярвам и най-много се опитвам да прилагам е “Бъдичестен и почтенспрямо служителите, клиентите и партньорите си. Рано или късно това се отплаща.”

Какво да очакваме от София Тех Парк през 2021 г.?

През 2021 година сме си поставили доста амбициозни цели. Искаме да запазим скоростта, с която работихме и се случваха нещата през 2020 година. Наша основна цел ще бъде привличането на поне още един нов инвеститор на територията на София Тех Парк или поне още една голяма високотехнологична компания. Друго нещо, над което работим усилено е още по-интензивна дейност в областта на научните изследвания и развитието на технологичния трансфер. Запазваме качеството на сегашните си услуги към нашите клиенти и ще го увеличим като разширим броя на услугите снови моделивинкубационните програми, чрез включване вразлични инициативина наши партньори. Основната цел е да работим активно, така че цялата тази среда да бъде изключително гостоприемна и благоприятна за всички представители на българската икономика и научната общност.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни