Клъстер мениджъри, експерти по икономическото развитие, представители на европейски и световни академични среди и институции се запознаха с постигнатото по проекта „Научно-технологичен парк“ – София

21 март 2018

Над 50 клъстер мениджъри, експерти по икономическо развитие от цял свят, представители на европейски и международни академични среди и институции посетиха София Тех Парк и се запознаха с постигнатото до момента по изпълнението на проекта „Научно-технологичен парк“ – София и развитието на иновативната екосистема в България. Визитата в София Тех Парк беше част от програмата на TCI European Conference 2018 – “Turning Challenges into Opportunities through clusters in Eastern Europe”, която се провежда в столицата ни от 20 до 22 Март 2018 г. и е под егидата на международната организация TCI Network. Организатор на конференцията е Столична Община, съвместно с Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България (АБК) и Консултантски Клъстер Веритас. София Тех Парк е партньор на инициативата.

Пред участниците във форума експертът по бизнес развитие Михаил Илиев представи отделните компоненти на парка и етапите на тяхното развитие. Той подчерта основната роля на парка в развитието на локалната иновативна екосистема, както и в постигането на синергия между бизнеса и науката с цел постигане на нови продукти и услуги, които да бъдат успешно реализиране на пазарите. Илиев изтъкна пред гостите основните фокус областни на развитие на парка – ИКТ, науки за живота и зелена енергия. Капацитетът на бизнес Инкубатора е почти на 100% запълнен, като в него развиват свои идеи 19 стартъп компании, като част от тях вече реализират съвместни проекти с учени от 11-те звена на Лабораторния комплекс на парка.

Презентации пред представителите на TCI направиха и Иво Илиев, експерт от лабораторията „Високопроизводителни изчисления“ и Явор Папазов, експерт от лаборатория „Киберсигурност“ на научно-технологичния парк. Илиев представи възможностите на втория по мощност суперкомпютър в България, който функционира на територията на научно-технологичния парк, както и потенциалното приложение на способностите на машината за бизнеса, науката и предприемачеството. Папазов подчерта, че за всяка компания в света е изключително важно да се полагат усилия за постигане на едно добро ниво на киберсигурност, затова и експертите на научно-технологичния парк предлагат обучения за частни компании, представители на институции и организации.

Предизвикателствата пред развитието на българската иновативна екосистема представи Натанаил Стефанов, председател на Българската стартъп асоциацията. Той даде и примери на добро взаимодействие между предприемаческата общност, институциите в страната и научната общност.

По-късно участниците в TCI European Conference 2018 се срещнаха с Петър Статев, председател на УС на Фондация “Клъстер за информационни и комуникационни технологии(ИКТ)”.

TCI е водеща глобална мрежа от организации и експерти в областта на развитието на клъстерите и конкурентоспособността, които си сътрудничат и обменят опит по отношение на усъвършенстването на практиките за насърчаване на конкурентоспособността и иновациите. Чрез своите дейности TCI достига до над 9 000 представители на агенции за развитие, правителствени структури, клъстерни организации, академични институции, фирми и различни неправителствени организации в над 110 страни. Европейската конференция TCI 2018, която започна в София ще събере над 300 делегати от европейски и световни организации. Целта на събитието е да се представят възможностите на източна Европа и в частност Балканския регион и България. Европейската конференция TCI 2018 ще подчертае значението на задълбочаването на сътрудничеството между държавите и между регионите в ключови области, за да се подобри допълнително конкурентоспособността и възможностите за сътрудничество. Европейската конференция на TCI през 2018 ще се превърне в платформа за дискутиране на: политики за производствено развитие – модерна индустриална политика; реализиране на тези политики; бизнес и съвместни дейности между клъстери и фирми от различни региони и държави; значението за глобалното развитие на програмите за местна конкурентоспособност, прилагани в страни в етап на развитие.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни