Комисия от представители на иновационната общност изслуша кандидати в открита процедура за избор на наематели в бизнес Инкубатор на София Тех Парк

16 август 2018

Комисия, съставена от представители на иновационната общност, професионалисти в областта на предприемачеството, финансите, рисковия капитал и на научните среди, изслуша презентациите на кандидатите в откритата процедура за избор на стартъп фирми за наематели на офис площи в бизнес Инкубатор на София Тех Парк.

В експертното жури взеха участие – Константин Петров, генерален партньор, заедно с представители на фонда Neveq, Момчил Василев, Управляващ директор на Еndeavor България, Методи Терзиев, Главен оперативен директор на споделеното пространство Betahaus, Спартак Кабакчиев, представител на „Бизнес развитие“ на Microsoft 365 за Западна Европа, както и представители на научната общност в парка чрез екипите и ръководителите на лабораториите Виртуална реалност и МикроНаноЛаб на научно-технологичния парк проф. Стоян Малешков и доц. Георги Ангелов.

„София Тех Парк“ АД обяви публична процедура за избор на наематели на три офис площи в сграда „Инкубатор“ през месец юли. Към момента свободните пространства са общо 80,70 кв. м. Те са предназначени за стартъпи, които разработват иновативни продукти в някоя от трите основни фокусни области на научно-технологичния парк – информационни и телекомуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия.

С решение на ръководството на научно-технологичния парк подборът на наемателите в бизнес Инкубатора вече ще се извършва по открита процедура и от специализираната комисия, в която участват представители и експерти от партньорски организации на научно-технологичния парк и от иновационната еко система в България.

В откритата процедура документи за участие подадоха пет стартиращи компании: „Принтиво“ ООД, „Велоксофт“ ООД, „Барин Спортс“ АД, „Инфопедия“ ЕООД и „Инсайдаут риалити“ ЕООД. До етап изслушване от специализираната комисия достигнаха „Принтиво“ ООД, „Велоксофт“ ООД и „Барин Спортс“ АД, които презентираха своите продукти и услуги. Според процедурата след представянето на дейността им, портфолиото и бизнес моделите те отговаряха на въпроси от страна на членовете на журито.

До седмица комисията ще излезе с решение коя от компаниите ще получи право да стане част от стартъп общността на бизнес Инкубатора на научно-технологичния парк.

Офис пространствата на София Тех Парк са разработени за работа, сътрудничество с Лабораторния комплекс и подпомагане на стартиращи компании да развиват своите идеи в успешен бизнес. Присъствието на компаниите в инкубатора дава достъп до различни източници на финансиране и контакти в мрежата на „София Тех Парк“.

Основните изисквания към кандидатстващите стартъп компании за Инкубатора са:

– Да са регистрирани в България (търговец по смисъла на Търговския закон) не по-късно от 3 години преди подаване на писмо за намерение до „София Тех Парк“ АД.

– Предприятието да е иновативно и да попада в една от фокусните области на парка: информационни и комуникационни технологии; науки за живота, които включват биотехнологии, фармация, храни и земеделие; зелена енергия и чисти технологии.

– Поне 30% от дейността на кандидатстващата фирма да е свързана с научно-изследователска и/или развойна дейност с цел създаване и предлагане на пазара на нови продукти, процеси или услуги.

– Поне 30% от персонала на предприятието да е зает с научно-изследователска и развойна дейност.

– Към момента на кандидатстване предприятието да попада в категорията за малки или средни предприятия съгласно чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП)

Повече информация за процедурата и документите за кандидатстване можете да намерите на следния линк- https://sofiatech.bg/docs/incubator-docs/

Откритата процедура е част от амбицията и плана на София Тех Парк да разшири и задълбочи своята връзка с бизнеса и останалите участници в иновационната екосистема на страната, като чрез това партньорство да ускори изпълнението на основните си цели за подобряване и развитие на иновационния, технологичния и научен потенциал.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни