Кръгла маса по сеизмично инженерство ще се проведе в София Тех Парк

20 ноември 2019

Национална кръгла маса на тема „Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск чрез изграждане на научно-приложна инфраструктура по сеизмично инженерство“ ще се проведе на 28 ноември от 9,30 часа в София Тех Парк, зала 125 на сграда Лабораторен комплекс. Организатори на събитието са Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Националният център по сеизмично инженерство (НЦСИ) и София Тех Парк.

На форума ще бъдат разгледани проблеми, свързани със сеизмичната осигуреност на сгради и съоръжения, на обекти от транспортната и критичната инфраструктура, паметници на културата и др. Ще се дискутира необходимостта и целесъобразността от построяването и оборудването на модерен лабораторен комплекс по сеизмично инженерство, както и информационната, техническа и финансова готовност за това. Пред участниците ще бъдат представени аргументите и проучванията за създаване на подобно научно звено. Лабораторният комплекс ще бъде уникална за България научно-приложна инфраструктура, в която ще се провеждат експериментални изследвания на конструкции на сгради и съоръжения, както и на технологично оборудване при статични и динамични натоварвания и въздействия. Чрез подобен комплекс и резултатите от научно-приложната му дейност, обществото, чрез институциите, ще може да контролира сеизмичната осигуреност на значимите нови и съществуващи строежи в България и компонентите в тях. В сеизмично опасния Балкански регион, единствено у нас няма такъв лабораторен комплекс за превенция и управление на сеизмичния риск.

Програма

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни