“Лаборатория по изкуствен интелект и CAD системи” на София Тех Парк предлага невромаркетингови изследвания на аудио-визуални продукти за бизнеса

26 октомври 2020

“Лаборатория по изкуствен интелект и CAD системи” на София Тех Парк предлага като услуга за бизнеса невромаркетингови изследвания.Екипът на научното звено има дългогодишен опит в осъществяването на подобни проучвания и е сред пионерите в областта на невромаркетинга в България. Целта на изследванията е разкриването на несъзнателните реакции на потребителите към различните маркетингови стимули от страна на компаниите.

Невромаркетинговите изследвания са подходящи за изследване на:

 • реакции на хората към брандове и всякакви асоциации свързани с тях
 • реакции към фирмени лога, слогани, дизайн на продукти и опаковки
 • цели рекламни клипове и други аудио-визуални стимули.

Методологията използва набор от информативни признаци извличани от електроенцефалографски сигнали, с помощта на които може да бъде прогнозирано с висока степен на достоверност кои рекламни идеи ще бъдат успешни, като на практика това подпомага постигането на желаните от организацията маркетингови цели.

Както и за проучване на:

 • реакции на нервната система на участници в екстремни спортове
 • за анализ на преживяванията на клиенти на големи хипермаркети, докато клиентите са в магазина.
 • за осъществяване на техниката Customer Journey Map, използвана за анализ на преживяванията на клиентите/потребителите, докато те имат контакт с дадена компания. Например, докато хората са в магазин, в ресторант, в банков клон или в друг търговски обект.
 • за анализ на преживяванията на хората, докато играя компютърни игри или пазаруват от интернет сайтове.

Използвани технологии и изследователски инструменти

Електроенцефалография

Използват се електроенцефалографски апарати модел EMOTIV EPOC+, с които е възможно лесно, бързо и удобно измерване, записване, обработка и анализ на електроенцефалографски сигнали. Електроенцефалографията (ЕЕГ) представлява метод, при който с помощта на специални електроди, поставени в различни точки върху повърхността на човешкия скалп, се отчита колебанието във времето на сумарния електрически потенциал достигнал до тези точки, най-общо от източници намиращи се в мозъчната кора. Графичното представяне на електрическите колебания, спрямо времето се нарича електроенцефалограма.

 1. Анализ на емоционалните състояния на участниците

Използването на ЕЕГ апарати модел EMOTIV EPOC+ предоставя възможност за използване на девет архетипни класа измервания. Те се изчисляват с използване на класификатор-агент с изкуствен интелект, настроен от хиляди различни тестови субекти, получени на базата на суровите ЕЕГ данни и представляват оценка за някои ментални състояния, т.е. извлечени директно от измерената мозъчна дейност на участниците.

Емоционалните състояния са:

 • Стрес
 • Вълнение
 • Ангажираност
 • Фокусиране
 • Интерес
 • Релаксация
 • Слухово внимание
 • Визуално внимание
 • Когнитивен стрес
 1. Провеждане на полуструктурирани интервюта с участниците в изследванията

Полуструктурираните интервюта използват предварително разработени отворени въпроси, но също така позволяват на интервюиращия да се отклони от ръководството за интервюто и да поиска допълнителни отговори.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни