Лаборатория “Виртуална и разширена реалност” към София Тех Парк ще “оживи” експозицията на Историческия музей-Батак

10 февруари 2023

Лаборатория “Виртуална и разширена реалност” към София Тех Парк участва в проект “Преди зазоряване е най-тъмно. Как изгря свободата на България” в партньорство с Историческия музей – Батак. Проектът предвижда да бъде надградена съществуващата експозиция в културната институция и чрез технологиите виртуално да пресъздаде събития и атмосфера от Априлското въстание в гр. Батак през пролетта на 1876 г. Технологичната иновация в проекта се изразява в създаване на холограмна визуализация чрез проекция върху холограмно фолио, използване на сензори и софтуер за интерактивност. Възпроизвеждането на новия културен продукт ще се осъществи в пространство тип „тъмна стая“, която ще бъде създадена в една от залите на музея.

Всички посетители на музея ще имат възможност да посетят новия технологичен компонент на експозицията и да преживеят действията, развили се по време на Априлското въстание в гр. Батак. Проектът ще стане част от образователните програми на Исторически музей-Батак.

За реализацията на проекта ще бъдат прилагани високи технологии, холограмна визуализация чрез използване на проекция върху холограмно фолио, снимачна техника, най-актуалните видове софтуер, хардуер, компютърна и видео апаратура, сензори.

Проект „Преди зазоряване е най-тъмно. Как изгря свободата на България“ е финансиран по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти на Национален фонд „Култура“.

Целта на проекта е да бъде повишен интересът към музея чрез въвеждане и предлагане на иновативни и атрактивни методи на представяне на част от културно наследство, да бъде привлечена нова аудитория, която чрез технологиите да съпреживее събитията от времето на въстанието.

Работата на Лаборатория “Виртуална и разширена реалност” към София Тех Парк е насочена към разработване, прилагане и разпространение на виртуалната и разширена реалност, както и на свързаните с нея иновативни технологии, методи на работа, инструменти и оборудване в различни сфери на индустрията, науката, образованието и социалния живот в България и останалите държави от Европейския съюз.

Това не е първият проект в областта на музейното дело на екипа на Лаборатория “Виртуална и разширена реалност” към София Тех Парк. Експертите реализират съвместно с Регионалния исторически музей в София проект за обновяването и осъвременяването на “Триъгълната кула на Сердика”, за “оживяване” на елементи от експозицията на музей “Етъра”, на Регионален исторически музей – София и на Националния археологически институт с музей при БАН.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни