Лаборатория „Виртуална и разширена реалност“ на София Тех Парк организира курсове „Въведение в Unity“ и „Разработка на AR игри“

06 февруари 2020

Лаборатория „Виртуална и разширена реалност“ към София Тех Парк организира курс „Въведение в Unity“. Обучението е въвеждащо за работата с една от най-популярните среди за създаване на игри и е първи етап от програма за обучение по AR Games. Подготвителният модул е подходящ за хора, които нямат опит с Unity, но имат добри познания в обектно ориентираното програмиране. Завършилите курса ще имат възможност да надградят обучението си като се запишат в обучителната програма „Разработка на AR игри“, която ще стартира след приключване на курса „Въведение в Unity“. Обучението ще бъде водено от високо квалифицираните експерти от лабораторията Димо Чотров и Златка Узунова.

Програма на “Въведение в Unity”

  • Основи на Event системата в Unity
  • Обработка на вход
  • Физика
  • Създаване на терен и използване на First Person Controller
  • Засичане и предизвикване на събития

Цена – 180 лв. с ДДС

Място на провеждане: Лаборатория „Виртуална и разширена реалност“, Лабораторен комплекс на София Тех Парк

Време на провеждане: 27.02, 28.02, 05.03, 06.03 от 15.00 часа до 16.30 часа.

Представянето на проектите за завършване ще се състои на 12 март.

„Разработка на AR игри“ е базов курс за разработка на игри с разширена реалност с използване на маркери. Добавете ново измерение към вашите игри. Курсът минава стъпка по стъпка през разработката на базова AR игра за мобилни устройства. За записване на курса са необходими добри познания по обектно ориентирано програмиране и опит със среда за разработка на игри Unity. В края на курса, при успешно представяне и защита на проект, ще получите удостоверение за завършено обучение по „Разработка на AR игри“ в Лаборатория „Виртуална и разширена реалност“ на София Тех Парк.

Програма за обучение “Разработка на AR игри”

  • Въведение в разширената реалност (AR).
  • Критерии за избор на маркер, създаване на база с маркери за разпознаване от изображения
  • Реално vs виртуално пространство, възможности за подравняване
  • Интеракции
  • Вграден потребителски интерфейс (digetic UI)

Цена – 250 лв. с ДДС

Място на провеждане: Лаборатория „Виртуална и разширена реалност“, Лабораторен комплекс, София Тех Парк

Време на провеждане: 12.03, 13.03, 19.03, 20.03 от 15.00 часа до 16.30 часа

Представянето на проектите за завършване на курса ще се състои на 2 април.

Линк към формуляра за регистрация

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни