„Лепзи Диагностика“ става част от екосистемата на София Тех Парк

22 май 2020

Канадската компания „Лепзи Диагностика“ се присъедини към иновативната екосистема на София Тех Парк. Тя вече е част от общността на Бизнес Инкубатора на научно-технологичния парк. Партньорството между двете организации ще се развива през следващите две години, като то предвижда и бъдещо развитие на проекти, съвместно с изследователите от научните звена на София Тех Парк. Компанията, чрез своята дейност, споделяне на опит и партньорство с останалите членове на общността на Инкубатора и на академичната общност в парка ще допринесе за обогатяване и развитие на екосистемата и ще добави още една международна експертиза в областта на науките за живота, които са част от основните фокус области на научно-технологичния парк.

Lepzi е иновативна компания, която работи в областта на високоефективните технологии за медицинска диагностика и медицинска помощ. Екипът се състои от професионалисти с богат опит в проектирането и разработването на медицински изделия, прототипи и на реагенти до прилагане на специализирани процеси за производство и контрол на качеството. Lepzi Diagnostika предоставя усъвършенствана платформа за имуноанализ, позволяваща бърз поток от диагностична информация за подобряване на медицинската помощ. Мисията на компанията е да предоставя иновативни решения за бързо и надеждно тестване на място, за предоставяне на достъпни и рентабилни здравни грижи, за насърчаване на иновациите в областта на медицинската диагностика в сътрудничество с изследователски институции и търговски партньори.

В партньорство със София Тех Парк компанията ще изгради производствена база за свои продукти, насочени към бързото и надеждно тестване, както и във внедряване на автоматизиран процес за сглобяване на тестови комплекти Lepzi, производство на реагенти и материали за контрол на качеството за POCT продукти. Сред общите планове е и разработването на софтуерни решения за интегриране на продукти или данни с Лабораторни информационни системи за управление, както и разработването на методи, процедури и материали за проверка на качеството.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни