МИ, София Тех Парк и Спейс Трансфер – Офис за трансфер на технологии към БАН организират информационен ден за възможностите за развитие на българския космически сектор

08 юни 2020

Министерство на икономиката, със съдействието на София Тех Парк и Риск Спейс Трансфер – Офис за трансфер на технологии към БАН, организира на 9 юни 2020 г. от 10.00 часа до 12.00 часа онлайн информационна сесия на тема: „Възможности за развитие на българския космически сектор и сътрудничество на България с Европейската космическа агенция (ЕКА)”.

Фокусът на събитието е да предостави информация на българските фирми за възможностите за участие в европейските космически програми и ползите от тях. По време на информационната сесия ще бъдат дискутирани основни технологични и икономически аспекти на перспективите за сътрудничество с ЕКА, както и ще бъде предоставена информация за водещите конкурси за иновации за спътникова навигация и наблюдение на Земята към Европейската Комисия: Copernicus Masters и Galileo Masters.

За да получите повече информация или да се запишете за участие в информационната сесия е необходимо да се регистрирате тук:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ogkkjECN-haAZqUEDG1qMwoAG4cTUqJ3w3XIYB59xAnI3A/viewform.

Същевременно продължава изпълнението на проект “Feasibility Space Study of Bulgaria”, който трябва да направи оценка на потенциала за развитие на българския индустриален и научен капацитет в космическия сектор, неговите технологии и готовност за сътрудничество с Европейската космическа агенция. С цел да се постигне максимална обективност и прозрачност при определянето на приоритетите и възможностите на българската индустрия за коопериране с ЕКА, отново приканваме всички заинтересовани да попълнят въпросника към проект на следния електронен адрес:https://rstsurvey.limequery.com/616727?lang=bg

За допълнителна информация и въпроси – office@rst-tto.com

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни