Над 40 български и косовски IT компании обсъдиха възможностите за партньорство

06 април 2022

Над 40 представители на IT секторите на България и Република Косово обсъдиха възможностите за партньорство, разширяване и интернационализация на бизнесите си по време на провелия се в София Тех Парк българо-косовски бизнес форум и B2B срещи към него.

На официалното откриване присъстваха зам.-министърът на иновациите и растежа на България Десислава Бонева, министърът на икономиката и енергетиката на Република Косово Артане Ризваноли, председателят на ИАНМСП Бойко Таков, председателят на НС на София Тех Парк и на УС на ИКТ Клъстер Петър Статев и изпълнителният директор на научно-технологичния парк Тодор Младенов.

.

“Радваме се, че днес поставяме началото на ново партньорство с бизнеса на Косово. Ще се радваме в бъдеще да имаме възможност да работим по общи проекти инициативи и с академичната общност”, заяви в приветствието си изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов. Той подчерта, че ИКТ секторът е сред основните приоритети и фокус области на Парка, в който се развиват над 30 български и международни компании от различни сектори. “За нас ИКТ секторът е изключително важен, защото е най-бързо развиващият се в цял свят, но и с най-голяма конкуренция. Затова смятам, че ако обединим ресурсите, уменията и талантите си, ще бъдем по-конкурентноспособни на пазарите”, заяви Тодор Младенов.

Председателят на Надзорния съвет на София Тех Парк Петър Статев представи пред делегацията от Косово възможностите, които предоставя петаскейл суперкомпютъра Discoverer, които е част от европейската мрежа на високопроизводителните машини EuroHPC. Discoverer е класиран на 91-во място в световната независима експертна класация на високопроизводителните машини TOP 500. “Машината разполага с повече от 65 приложения, които могат да обслужват изчислителни задачи в различни области и дават възможност да бъдат направени симулации, тестове, като се намали значително времето за обработване на поставените задачи”, заяви Петър Статев.

Основната цел на „Discoverer“ е да стимулира научни и приложни изследвания, базирани на използването на технологии за високо производително компютърно моделиране, оптимизация и симулация. Капацитетът на машината може да бъде използван в много приложни области за нуждите на голям брой публични и частни потребители, включително малки и средни предприятия на българско, регионално и европейско ниво. Системата ще бъде оптимизирана да работи в множество научни области, като биоинформатика, фармация, молекулярна динамика и механика, квантова химия и биохимия, изкуствен интелект, персонализирана медицина, биоинженерство, прогнозиране на времето, предизвестяване на природни бедствия и разработка на кризисни планове за тяхното преодоляване, изготвяне на оптимални стратегии за борбата с климатичните промени и др.

Част от работата на екипа на суперкомпютъра е и организирането на обучения за работа със суперкомпютъра на експерти от различни области. “Добре дошли сте, ако проявявате интерес, екипът на София Тех парк има готовност да организира обучения и за общността от специалисти и от Косово”, заяви Петър Статев. Според него има потенциал за сътрудничество между София Тех Парк и научно-технологичния парк в Косово в областта не само на високопроизводителните изчисления, но и в обмена на опит и споделяне на добри практики в бизнес и научната област.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни