Национална среща по проект “Innovate Forward to Business Sustainability and Resilience” се проведе в София Тех Парк

16 април 2024

София Тех Парк е домакин на национална среща на партньорите по проект „Innovate Forward to Business Sustainability and Resilience“, финансиран по програмата Single Market Programme на Европейската комисия. Събитието, което се проведе в зала The Venue на сграда Инкубатор в Парка, събра десетки представители на информационно-консултантска мрежа Enterprise Europe Network (ЕЕN).

Официални гости на събитието бяха Кристос Скурас, служител по политиките на Европейския съюз и Макис Тикфесис, консултант на проекти към Изпълнителната агенция на Европейския съвет по иновациите за малки и средни предприятия. Пред присъстващите те представиха резултатите от изпълнението на проекта и потенциалните възможности за интернационализация на малки и средни предприятия.

По време на срещата в панелна дискусия на тема “Възможности и предизвикателства за бизнеса в България” се включиха Ангелина Бонева, зам.-министър на регионалното развитие, Иван Гойчев, зам.-кмет по дигитализация в Столична община и доц. д-р Тодор Ялъмов, зам.-декан по Научноизследователска дейност, иновации и проекти на Стопанския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Участниците обсъдиха текущата икономическа среда в страната, потенциала за растеж и ролята на иновациите и сътрудничеството.

На срещата присъства и управителят на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД) Михаил Илиев.

София Тех Парк е партньор по проект “Innovate Forward to Business Sustainability and Resiliencе” (InnoForward), част от Single Market Programme (SMP) на Европейската комисия, чиято дългосрочна цел е да се подобри представянето на българските малки и средни предприятия на европейския пазар и извън него, да се засилят иновациите, да се подпомагат МСП при прехода им към устойчиви бизнес модели и да се насърчат трансграничните партньорства.

Като част от мрежата научно-технологичният парк предоставя безплатни интегрирани услуги за бизнес, коопериране и иновации, и улесняване на достъпа до европейски и световни пазари.

В България мрежата обединява 12 организации от Бургас, Варна, Габрово, Пловдив, Русе, София и Стара Загора (https://enterprise-europe-network.bg/za-een-bulgaria/), като останалите партньори са: „АРК Консултинг“, Българска стопанска камара, Единен център за иновации, Клъстер възобновяеми енергийни източници, Бизнес център за подпомагане на МСП – Русе, Югоизточен дигитален иновационен хъб, Морски клъстър България, Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Търговско-промишлена камара – Пловдив, Клъстер мехатроника и автоматизация и Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово”. Мрежата търси възможности за европейско финансиране на научни, изследователски и предприемачески проекти, оказва експертна помощ на бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по програма „Хоризонт Европа“, както и насърчава пазарната реализация на иновациите в над 60 държави.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни