Нова инкубационна програма в подкрепа на предприемачи и изследователи ще бъде представена в София Тех Парк

05 октомври 2023

Нова инкубационна и акселераторска програма на София Тех Парк – South East European Innovators Program (SEEIP) ще бъде официално представена на 6 октомври от 16.30 часа в сграда Инкубатор, зала The Venue на научно-технологичния парк.

На събитието ще присъстват зам.-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов, представители на бизнеса, научната общност, инвеститорски и предприемачески организации.

SEEIP е технологична програма отворена към проекти и идеи от всички сектори на индустрията. Тя включва елементи на инкубация, акселерация и технологичен трансфер, и е насочена към предприемачи, изследователи и изобретатели, които искат да създадат своя компания, базирана на научни проучвания, да комерсиализират своите разработки, както и да доразвият свои бизнес проекти. Програмата на София Тех Парк ще подкрепя екипите през целия им предприемачески път – от дефиниране на конкретния продукт или услуга, през намирането на инвеститори и финансиране до излизането на международни пазари. От 2016 година досега научно-технологичният парк е подпомогнал развитието на повече от 60 иновативни компании.

Основа цел на програмата SEEIP на София Тех Парк е да бъде водеща платформа за стимулиране на процесите по създаване на иновативни продукти и услуги, основани на научноизследователска и развойна дейност, както в България, така и в Югоизточна Европа. Задача на инициативата е да даде тласък на иновациите като подпомага повишаването на експертния капацитет на хора, компании и общности в отделни технологични и научни направления, както и на цялостната екосистемата в страната и региона.

Прозорецът за кандидатстване за SEEIP вече е активен на – https://seeip.eu/, като компаниите или екипите могат да подават заявления през цялата година. Изборът на участниците, които ще се включат в програмата, ще се извършва от експертна комисия на два етапа – през месец септември и през месец март. Практическото учебно съдържание е структурирано в отделни модули и предоставя теоретични знания и умения за започване на свой собствен бизнес. Отличителна част на програмата е, че обучението е съобразено с индивидуалните потребности и темпове на работа на участниците в нея, като те могат да се възползват и от индивидуални консултации с екип от експерти. Програмата ще е достъпна през целия период на обучение и чрез специално разработено за целта безплатно приложение, подходящо за Android и iOS.

Партньори на SEEIP са Karoll Knowledge, Panda Labs, Tук-Там, ABLE, BESCO, PARAi, Automation and Innovations, CleanTech Bulgaria, Startup Factory, Junior Achievement Bulgaria, The Edge, 9Academy.

София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България, който развива дейности в подкрепа на стартиращия бизнес, малките и средни предприятия, науката, образованието и иновациите. Той функционира като хъб за изследователи, иновативни стартиращи и зрели технологични компании от България и Югоизточна Европа. Дейността му е посветена на развитието и управлението на среда, която да подпомага растежа на малки и средни предприятия чрез предоставяне на ноу-хау, възможности за работа в мрежа и достъп до нови технологии в три ключови области: информационни и комуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия. София Тех Парк предоставя услуги и подкрепа за бизнеса и изследователската общност чрез своите 11 високотехнологични лабораторни звена в областта на биотехнологиите, биоинженерството, 3D принтирането и прототипирането, изкуствения интелект, виртуалната реалност, киберсигурността и други, бизнес инкубатор, петаскейл суперкомпютър Discoverer, интерактивен център за наука и технологии, форум за събития. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Повече за програмата SEEIP и кандидатстване: https://seeip.eu/

Повече за София Тех Парк: www.sofiatech.bg

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни