Нова схема на Британското правителство за подпомагане на учени от Обединеното кралство и ЕС

04 октомври 2021

Британското правителство обяви нова схема за финансиране на сътрудничества между Великобритания и Европа.

Става дума за участие в проектиPillar 2 на Хоризонт Европа с максимална сума за проект до 5 000 GBP.

За финансиране могат да кандидатстват учени и изследователи от Обединеното кралство и ЕС, като основната цел на схемата за финансиране е да насърчи и подпомогне сътрудничеството и съвмествна дейност между участници от Обединеното кралство и ЕС/асоциирани държави в рамките наPillar 2 на Хоризонт Европа.

Схемата за кандидатстване е подходяща за изследователи, които са в началото на кариерата си, утвърдени изследователи, старши изследователи и такива, които са в средата на кариерата си. Предложенията могат да бъдат във всички дисциплини – инженерство, естествени науки, медицински науки, хуманитарни и социални науки.

Кандидатите ще трябва да идентифицират конкретна предстояща покана вPillar 2, което да представлява основен фокус на проектното им проедложение за сътрудничество.

Срокът за кандидатстване е 13 октомври 2021 г.

За условия за кандидатстване и друга информация можете да намеритетук.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни