Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия с консултации в Инкубатора на София Тех Парк

26 ноември 2018

Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия ще консултира компании от Инкубатора на София Тех Парк, както и стартъпи от иновативната еко общност на страната, за възможностите за финансово подпомагане и обезпечаване с гаранции на техни бизнес начинания.

„Радваме се, че точно тук- в научно-технологичния парк и в неговия Инкубатор, ще се случват нашите срещи с предприемачите и тази близост до тях ще даде повече успешни партньорства в подкрепа на развиващия се бизнес“, заяви председателят на фонда Николай Ценков по време на символичното стартиране на консултациите на фонда в София Тех Парк. Кметът Йорданка Фандъкова подчерта, че идеята за позициониране на фонда в научно-технологичния парк е възникнала отдавна и благодарение на сътрудничеството между Столична община и София Тех Парк тя вече е реализирана.

Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия е финансов инструмент, стартиран и разработен от Столична община в подкрепа на бизнеса и иновациите в една от най-бързо развиващите се столици в Европа. Мисията му е да повиши конкурентоспособността и достъпа до финансиране на МСП в София и да постави принципа „Мисли първо за малките“ във фокуса на общинската икономическа политика.

Фондът има за цел да предоставя гаранции по кредити на МСП, които имат икономически изгоден проект, но не могат да осигурят достатъчно банково обезпечение. Към средата на 2018 ОГФ е подпомогнал над 635 фирми, като е съдействал за отпускане на кредити за над 117 милиона лева и поет гаранционен ангажимент за над 31 милиона лева. „Срокът ни за отговор на всяко предложение е една седмица“, коментира Ценков.

През 2018 г. Фондът стартира Програма за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия (Програма ФИСП), която е нова гаранционна схема в допълнение към успешната Основна гаранционна схема, реализирана през последните десет години.
Чрез финансиране на различни видове иновативни и стартиращи предприятия Фондът гарантира, че успешните и съдържащи в себе си сериозен потенциал МСП ще се развиват в София и ще се превърнат в ключови двигатели на местния икономически растеж и създаването на нови работни места.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни