„Опенкод системс“ ООД и лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ изграждат „Open-RAN“ тестова платформа

19 март 2021

Компанията „Опенкод системс“ ООД и лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ (ИКИ) на „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ в София Тех Парк започнаха разработването и внедряването на тестова платформа за мрежа за радио достъп с отворени интерфейси (Open Radio Access Network: Open RAN).

Целта на проекта е реалистично валидиране и тестване на иновативни 5G решения и различни приложения. Основната задача на тази съвместна инициатива е да се разбере по-добре практическото внедряване на тази съвременна технология, нейните характеристики и ограничения, за да се изгради стабилна основа и съответна експертиза, позволяващи провеждането на съвременни изследвания и развойна дейност с цел внедряване на нови многопотребителски решения и различни 5G приложения.

Основна част на инфраструктурата за мобилни комуникации са мрежите за радио-достъп (Radio Access Networks: RAN), които са съставени от множество базови станции. Базовата станция, както всяко радио, има радиочестотна част и такава, работеща в основна лента. В продължение на много години тези две части бяха интегрирани в едно цяло устройство. Около 2011 г. се появиха разпределени базови станции, състоящи се от два блока: блок работещ в основна лента (Baseband Unit: BBU) и т.н. отдалечени радио единици (Remote Radio Unit: RRU). Освен това, през последните десетилетия, RAN преминаха от аналогови към цифрови, при които хардуерните компоненти бяха заменени със софтуерни решения, позволяващи реализацията на гъвкави софтуерно дефинирани функционалности.

Въпреки цифровизацията и физическото разделяне на двете части, свързването на RRU на един доставчик към BBU на друг доставчик обикновено не е възможно поради патентната защита на решенията. Това е едно сериозно ограничение за мобилните оператори в процеса на избора на оборудване за изграждане и развитие на техните мрежи, както и за въвеждане на нови технологии в тях.

Следвайки тези тенденции, през последните години, архитектурата на базовите станции се разви към т.н. „Open RAN“ концепция. Основна идея на Open RAN е да направи RRU и BBU на клетъчните базови станции независими, като се разработи отворен стандарт с отворен софтуер за интерфейсите и процедурите за взаимодействие между отделните елементи на базовата станция. По този начин, прилагайки подхода на „бялата кутия“, базовите станции могат да бъдат сглобявани с помощта на хардуер и софтуер от различни доставчици, т.е. компоненти от различни доставчици могат да бъдат свързани в една базова станция. В момента доставчиците на услуги в световен мащаб стимулират приемането на Open RAN за 5G, защото очакванията са, че подобно на развитието на популярните платформи за китове, като Rasberry PI, пазарът на компоненти с Open RAN може да разкрие значителни иновации в клетъчната мрежа.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни