Още пет нови компании влизат в Инкубатора на София Тех Парк

14 септември 2020

Още пет нови компании влизат в Инкубатора на София Тех Парк и стават част от общността на стартъпи, зрели компании и финансиращи институции. Фирмите дообогатяват палитрата от разнообразни и технологични проекти, развиващи се в научно-технологичния парк.

Entra Energy e компания с опит в разработването на умни решения за трансформация, дигитализация и демократизация на енергийния сектор, като развива и инвестира в портфолио от проекти в сферата на възобновяеми енергийни източници, батерии, smart grid и енергийната ефективност.

Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ е създадена от представители на българския ИКТ бизнес за да обедини организациите от ИКТ индустрията в България. Във фондацията членуват 10 организации (ИКТ асоциации и ИКТ клъстери), в които участват повече от 280 малки и средни предприятия от различни сегменти на ИКТ индустрията и 6 български университети. Фондацията работи за повишаване на конкурентоспособността на българската ИКТ индустрия чрез подкрепа на МСП, насърчаване развитието на клъстери и създаването на нови възможности за бизнес чрез трансгранично, между отраслови и между клъстерно сътрудничество.

Innovation starter box е първата българска агенция за иновации. Мисията на компанията е България да се превърне във водеща европейска страна в областта на иновациите. Обучават компаниите как да разработват инкрементални, радикални, подривни и пробивни иновации, как да оптимизират показателите R.O.E.R. (Return-On-existing-resources) и ROI (Return-On-Innovation). Обучават компаниите да използват методи за иновации, насочват правилните процеси, структури и пространства.

Агенцията също така управлява и Innovation Starter Accelerator и е организатор на международния форум за иновации Innovation explorer.

Addit tech е млада компания, която предлага на крайни потребители възможност да наемат използвана потребителска електроника, като телефони, портативни компютри, гейминг конзоли, смарт часовници, за избран от тях период на време. Мисията на екипа е да вдъхне нов живот на употребяваните устройства, като по този начин съдейства за рециклирането и справянето с проблемите свързани с технологичните отпадъци.

Brain Foods е иновативен стартъп, който работи в сферата на био храните. Разработва и произвежда иновативни продукти, като същевременно се бори за опазване на околната среда и здравето на хората.

С радост приветстваме и разрастването на вече порасналия стартъп A4E. Analytics For Everyone е второто име на оптимизацията на аналитичните процеси с цел вземане на решения по различни въпроси, което от своя страна помага за по-сигурни и точни резултати. Аналитичните решения, които А4Е предлага са достъпни, усъвършенствани и значително подобряват ефективността на бизнеса.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни