Отворена процедура за предоставяне на грантове в размер до 10 000 евро на МСП за подобряване на енергийната им ефективност

26 март 2024

София Тех Парк организира виртуален информационен ден на 1 април 2024 г., по време на който ще бъдат представена отворената процедура за предоставяне на грантове в размер до 10 000 евро на малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на енергийната им ефективност и намаляване на общите им енергийни разходи с поне 5%. Поканата за набиране на проектни предложения е в рамките на проект EENergy, съвместно с европейската мрежа Enterprise Europe Network (EEN) в подкрепа на бизнеса. Целта на проекта е да бъдат подкрепени над 1800 европейски компании, които ще получат специализирана енергийна оценка и план за подобряване на енергийната си ефективност. От всички консултирани МСП, минимум 900 ще получат 100% безвъзмездно финансиране в подкрепа на изпълнението на техните планове.

В рамките на информационния ден ще се представят изискванията за кандидатстване по отворената процедура, информация за процеса на кандидатстване и оценяване. Очакваме Вашето участие с въпроси.

Повече информация за проекта: www.eenergy-project.eu
Линк за срещата: https://meet.google.com/euh-dwzm-qec?authuser=0

Участието в събитието е безплатно.

Очакваме Ви на 01.04.2024 от 10:30 часа.

София Тех Парк е част от Enterprise Europe Network (ЕЕN), най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане на малки и средни предприятия в развитието на техния иновационен и технологичен потенциал. София Тех Парк подкрепя малки и средни предприятия чрез предоставянето на безплатни интегрирани услуги за бизнес, коопериране, иновации и улесняване на достъпа до европейски и световни пазари.

Enterprise Europe Network търси възможности за европейско финансиране на научни и предприемачески проекти, оказва експертна помощ на бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по програма „Хоризонт Европа“, както и насърчава пазарната реализация на технологии и иновации.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни