Пет програми на DIANA бяха представени по време на информационен ден за иновации в отбраната в София Тех Парк

09 юли 2024

Пет програми на Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic – DIANA и възможностите за кандидатстване по тях бяха представени по време на информационен ден за иновации в отбраната в зала “The Venue” на София Тех Парк. Събитието беше организирано от Министерството на иновациите и растежа.

В официалното откриване на информационната среща се включи зам.-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов, който е и представител на България в DIANA. Той запозна участниците в събитието от бизнеса и науката със същността на организацията и с Фонда за иновации на НАТО, чиито дейности са насочени към подпомагане на развитието на високотехнологични компании в отбранителната индустрия. Ангелов сподели, че сред планираните дейности по организиране на акселератор на DIANA е и определяне на неговата локация, като една от идеите е той да бъде разположен на територията на София Тех Парк. В момента вече съществуват 23 акселератора на DIANA в различни страни членки.

Председателят на Управителния съвет на София Тех Парк Васил Караиванов разказа за възможностите, които Сдружението за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД) предлага като един от четирите тестови центъра към DIANA в България чрез своите 7 високотехнологични лаборатории. В срещата участваха и представители на останалите три центъра у нас – Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” и Висше военноморско училище “Никола Вапцаров”.

По време на събитието разяснение по процедурите даде Ема Райън, ръководител на програмата в областта на „Критична инфраструктура и логистика“. Тя представи петте направления за кандидатстване, по които организации могат да подават документи до 9 август 2024 година:

  • „Енергия и мощност“;
  • „Сигурност на данните и информацията”;
  • „Сензори и наблюдение“;
  • „Човешко здраве и благосъстояние“;
  • „Критична инфраструктура и логистика“.

Селектирането на кандидатурите ще се извърши от 12 август до средата на октомври тази година. В началото на ноември ще бъдат обявени проектите, които ще бъдат подкрепени. Те ще получат 100 000 евро за първите шест месеца, за да развият технологиите си. След изтичането на този период компаниите ще имат възможност да бъдат подкрепени с още 300 000 евро за доразвиване на дейността си.

Първата българска компания, която участва в акселератора DIANA е стартъпът Neuromorphica, който е част от бизнес общността на София Тех Парк и инкубационната програмата на Парка SEEIP. По време на информационния ден екипът й разказа за опита си при кандидатстване в програмата. Neuromorphica разработва иновативна система за дронове и военни продукти, базирана на чип с ядро и невроморфна мрежа за устройства с изкуствен интелект. През 2023 г. българската компания успешно е преминала през одобрение за финансиране от 100 000 евро и в момента се състезава за подкрепа за още 300 000 евро.

През първата пилотна година в трите направления на DIANA са подадени над 1300 предложения, сключени са 44 споразумения за финансиране. Участниците са имали достъп до над 200 тестови центрове в страните членки на НАТО, както и подкрепа и менторство.

Акселераторът DIANA има за цел да предоставя на компании ресурси и насоки за разработване на технологии за решаване на критични предизвикателства в областта на отбраната и сигурността.
Създаването на DIANA и Фондът за иновации на НАТО е част от подхода на организацията за насърчаване и защита на иновационните екосистеми на съюзническите нации. Тези допълващи се инициативи са предназначени да се ангажират на ранен етап с технологични стартиращи общности от страните членки на Алианса.

Повече информация за програмите на DIANA и регистрация: https://www.diana.nato.int/challenges.html

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни