Петаскейл суперкомпютър Discoverer и УНСС ще си сътрудничат в областта на големите данни

31 януари 2022

Консорциум „Петаскейл суперкомпютър – България“, с водещ партньор София Тех Парк, и Университетът за Национално и Световно Стопанство (УНСС) ще си сътрудничат и партнират в проекти в областта на обработката на големи данни и фундаментални и приложни научни изследвания свързани с умното земеделие и умни градове и сгради. Меморандум за партньорството между двете организации беше подписан на официална церемония в София Тех Парк в присъствието на министъра на образованието и науката акад. Николай Денков от председателя на консорциума Петър Статев и ректора на висшето учебно заведение проф. д-р Димитър Димитров.

Документът предвижда консорциумът, който развива проекта за първия в България петаскейл суперкомпютър Discoverer, и Националният център за компетентност към УНСС да си сътрудничат чрез споделяне на изчислителни ресурси в областта на фундаменталната и приложна наука, чрез съвместно разработване на проекти, обмен на големи данни и други дейности. Планира се и съвместно създаване на фундаментални и приложни научни изследвания за интегриране на системата за големи данни с бизнес анализ и изкуствен интелект – Hadoop (HPDA), изградена в УНСС, със системите на петаскейл суперкомпютър Discoverer. Двете страни ще партнират и при използването на научно-изследователската инфраструктура, създавана по проекта „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“.

„Със съдействието на УНСС, Консорциум „Петаскейл суперкомпютър – България“ разширява зоната си на действие и прави нещо много важно – създаваме синхронизация между центровете за компетентност и центровете за върхови постижения, които имаме. УНСС е лидер в тяхното изграждане и развитие, а смисълът на нашата инфраструктура е точно това – да работим заедно и да бъдем полезни на обществото, икономиката и на научните среди“, каза Петър Статев.

„Продължаваме да развиваме доброто си сътрудничество със София Тех Парк, в контекста на меморандума за партньорство, който имаме от няколко години. И когато се развиваха двата проекта – единият за „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“, другият за високоскоростни изчисления, в който участват също Софийският университет и БАН, се роди идеята да ги свържем със суперкомпютъра, а когато има добро взаимодействие, нещата се случват“, подчерта ректорът проф. Димитров.

„Петаскейл суперкомпютър – България“ е консорциум, който обединява познанията на организациите-членове и над 15 години опит в приложните науки. Главната цел на консорциума е да подпомогне изследователски дейности с приложения в индустрията и да допринесе за развитието на още по-добра европейска икономика. Машината Discoverer разполага с изчислителна мощност от над 4,4 петафлопс Rmax и над 6 петафлопс Rpeak и е класирана на 91-во място в световната независима класация TOP 500.

УНСС участва като водещ партньор в Националния център за компетентност, разработващ национална научна инфраструктура по „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни – ДИГД“ по европейската рамка НОИР и като страна на Националния център за компетентност по европейската рамка за високопроизводителни изчисления EuroCC.

На подписването на договора от страна на УНСС присъстваха проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, главен координатор на Центъра за компетентност ДИГД и проф. д-р Камелия Стефанова, ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“.

Проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“ № BG05М2ОР001-1.002-0002 е финансиран по процедурата BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Срокът за изпълнение на проекта е от 30.03.2018 до 30.11.2023 г.

Водеща организация и координатор на проекта е Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), а партньори са Техническият университет – Габрово, Икономическият университет – Варна, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Институтът по Информационни и комуникационни технологии – БАН. Асоциирани партньори по проекта са „Ваптех“ ЕООД и Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciencieas e Tecnologia. Проектът има за цел да бъде изграден Научноизследователски Център за компетентност по проблемите на Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни. Центърът по компетентност ще има техническа инфраструктура, разположена на територията на партньорите по проекта. Основните изчислителни ресурси ще бъдат разположени на територията на УНСС, като от разпределените изчислителни ресурси ще бъде изградена единна Облачна инфраструктура с допълнителни хостинг функции. Всички ресурси в Облачната инфраструктура ще могат да бъдат достъпвани от цялата страна, както и от чужбина, с цел провеждане на научни изследвания.

Партньори в проект „Национален център за компетентност по европейската рамка за високопроизводителни изчисления EuroCC“ са УНСС, Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ и Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН. В рамките на проект EuroCC участващите страни ще създадат мрежа от европейски национални центрове за компетентност (НЦК) в областта на високопроизводителните пресмятания (HPC), високопроизводителния анализ на данни (HPDA) и изкуствения интелект (AI), които ще координират дейностите в изброените области на национално ниво и ще служат като контактна точка за клиенти от индустрията, науката и широката общественост. Проект EuroCC се финансира по програмата за наука и иновации на ЕС – „Хоризонт 2020“ (чрез европейското предприятие за високопроизводителни пресмятания – EuroHPC) и от национални програми за финансиране в страните партньори.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни