Платформата Robotic Marketplace (RAMP) е отворена за кандидатстване

16 ноември 2021

Международната платформа Robotic Marketplace (RAMP), която предоставя инструменти и услуги на производствени предприятия в областта на роботиката и автоматизацията, набира организации, които желаят да внедрят стратегии за интелигентно производство, да оптимизират ресурсите си и да привлекат повече клиенти. Платформата е създадена и се развива от частната френска организация BLUMORPHO, която е част по проект DIH², финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, в който София Тех Парк е партньор.

RAMP е европейска дигитална мрежа за роботизация и интелигентно производство за малки и средни предприятия и доставчици на технологични решения. Целта на организацията е да подобри контакта и съвместната дейност между малките и средни предприятия и компаниите доставчици на технологии в областта на автоматизацията и роботиката с цел подобряване на производителността и ефективността на предприятията, оптимизиране на ресурсите, привличане на повече клиенти и достигане до международните пазари. Към момента повече от 30 организации се възползват успешно от платформата RAMP.

Какви са ползите да бъдете част от мрежата на RAMP интегратор:

  • Безплатен достъп до усъвършенствани софтуерни решения за роботика
  • Безплатен достъп до информация за потенциални партньори и клиенти
  • Разширяване на клиентската база
  • Достъп до висококачествени решения на по-ниска цена

Проектът DIH²:

DIH² e мрежа от 26 Европейски Дигитални иновационни хъба (Digital Innovation Hubs (DIHs)), изградена на базата на проект по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. Целевата функция е мрежата да включва над 170 DIH до средата месец юни2023 г. София Тех Парк е партньор и бенефициент в проект DIH² чрез научните звена – лаборатория “Изкуствен интелект и CAD системи”, “Микронанолаб”, Лаборатория по киберсигурност, Лаборатория „3D и бързо прототипиране на нови продукти“.

Крайната цел на DIH² е да създаде устойчива мрежа от хъбове, осигурена със средства и процедури, която да подпомага комерсиализацията и широкото внедряване на гъвкаво производство в МСП/Mid-Caps компании.

Краен срок за подаване на апликационната форма:16-ти декември 2021 г.

Кандидатствайте:

https://www.blumorpho.com/application-form-ramp.html

Повече информация за платформата RAMP тук: https://www.blumorpho.com/ramp-call-presentation.html

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни