Покана от „София Тех Парк“ АД и СНИРД

03 юли 2019

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор, съвместно със „Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“, БУЛСТАТ: 176968825, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Г, представлявано от Марин Христов, в качеството му на изпълнителен директор, отправя покана за представяне на оферти за разполагане на автомати за кафе и топли напитки и автомати за пакетирани стоки и студени напитки в общите части на сгради – собственост на „София Тех Парк“ АД, находящи се в „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111.

Срокът за подаване на оферти е до 17.30 ч. на 08.07.2019г.

Повече за процедурата и документация:

Покана

Образци на документи

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни