Покана за участие в конкурса за млади учени-иноватори „Наука с бъдеще“ на фондация „Америка за България“

02 октомври 2020

София Тех Парк е партньор на инициативата

Фондация „Америка за България“ обява конкурс „Наука с бъдеще“ за проектни предложения на млади учени-иноватори в областта на природните науки, здравеопазването, земеделието и ветеринарната медицина. Идеите, които ще бъдат финансирани, трябва да са с приложна насоченост, да адресират съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на техните разработки и продукти. София Тех Парк е партньор на инициативата.

Фондация „Америка за България“ подкрепя програми, които увеличават производителността на малките и средни предприятия в България, и работи за подобряването на бизнеса чрез въвеждането на иновации и технологии. Тя подкрепя развитието на жизнена предприемаческа среда, като предоставя обучения на различни нива, мотивиращи хората да развият у себе си предприемаческа нагласа, и ги подготвя да започнат и развиват успешен бизнес. Фондацията работи в партньорство с професионални организации, университети, изследователи и лидери от индустрията, които са двигател на промяната и спомагат за прилагането на иновативни практики и технологии.

Кой може да кандидатства по програма „Наука с бъдеще“?

Поканата е отворена към кандидати от цялата страна с интерес и опит в областта на природните науки, здравеопазването, земеделието и ветеринарната медицина, на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата. Могат да кандидатстват както отделни физически лица, покриващи тези условия, така и екипи от млади иноватори и учени или такива с вече регистрирани компании.

В случай, че кандидатурата е от екип/обединение от партньори, изрично трябва да се спомене какви са отговорностите на всеки партньор и кой ще бъде водещият партньор, който ще отговаря за управлението и отчитането на дейностите по проекта.

Задължително условие е проектите, с които се кандидатства, да не са само на ниво идея, а да са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels) и да е започната работа по трети етап – доказване на концепцията в експериментална среда.

Какъв е размерът на финансирането за проектите?

Размерът на финансирането на одобрен проект е от 5 000 до 15 000 лв. Проектите трябва да се реализират и всички разходи да бъдат направени в рамките на осемнадесет месеца след подписване на договора за дарение. Няма изискване към кандидатите за собствен принос, но наличието на такъв се насърчава.

Кандидатите могат да използват максимум 30% от търсеното финансиране за административни и режийни разходи (наем на жилище, работно помещение или офис, покриване на сметки за интернет, електричество, отопление, счетоводни услуги, банкови такси и т.н.). Останалите 70% трябва да се използват за покриване на преките разходи по проекта.

София Тех Парк, в допълнение към финансирането, ще предостави на одобрените кандидати възможност да ползват и редица услуги, сред които:

– безвъзмезден достъп до бюро в споделеното пространство за работа на София Тех Парк – Groworking, за период от 6 месеца/ проект;

– възможност за ползване на лабораториите на София Тех Парк и/или научни консултации на стойност до 1 500 лв./проект;

– правни консултации и консултации за интелектуална собственост – до 10 ч./ проект;

– безплатен достъп до събития в София Тех Парк за период от 6 месеца от обявяването на одобрените проекти;

– безвъзмезден достъп до помещение и оборудване на София Тех Парк за създаване на видео съдържание за маркетингови и промоционални цели за одобрените проекти.

София Тех Парк ще подпомогне и дейностите по набиране на потенциални проекти, предварителния подбор, оценка и избор на кандидатите. Към Club House на София Тех Парк ще бъде създаден Клуб по научно-базирано предприемачество „Наука с бъдеще“, който ще подкрепя програмата чрез изграждане на собствена общност, като научно-технологичният парк ще бъде и домакин на редовни официални и неформални срещи на клуба за споделяне на добри практики. Експерти на София Тех Парк ще се включат като ментори при подготовка на кандидатите, преминали първия етап на подбор, за участие във финалния кръг на процедурата. Екипите на избраните проекти ще бъдат включени в Инкубационната програма на парка – „Програма за новатори“, където ще получат допълнителна подкрепа на развитие на своите разработки.

На 7 октомври Фондация „Америка за България“ ще организира уебинар във Фейсбук, на който ще предостави отговори на най-често задаваните въпроси, както и допълнителни разяснения за процеса на кандидатстване. Следете страницата на конкурса, за да разберете кога и как да се включите за участие в уебинара – https://us4bg.org/bg/rfp-bet/

Срок за кандидатстване

25.10.2020 г.

ЗА КОНТАКТ

BET@us4bg.org

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни