Председателят на УС на София Тех Парк Васил Караиванов: Инкубационната програма на парка ще работи научните достижения да се превърнат в успешни продукти

28 март 2019

Председателят на УС на София Тех Парк Васил Караиванов се включи в Националната клъстерна конференция, която се проведе на 26 и 27 март в иновационния форум „Джон Атанасов“ на научно-технологичния парк. Събитието е в рамките на Европейските клъстерни седмици и в него се включиха представители на 12 държави, което го прави платформа за създаване на международни контакти и позициониране на България на европейската сцена.

Васил Караиванов беше модератор на отделен панел в рамките на конференцията, посветен на развитието на иновационната екосистема на страната, както и на постигането на добра синергия между отделните й компоненти – стартъп среда, организации, предоставящи сградна инфраструктура, клъстери в областта на високите технологии, зрелите компании, изследователи и учени, както и между българската иновативна общност с европейските структури в областта на иновациите, технологиите и изследванията.

Караиванов подчерта пред участниците, че приносът на ИКТ сектора към Вътрешния брутен продукт на страната нараства всяка година и за 2018 г. е над 5%, което нарежда страната ни по този показател на второ място в ЕС. Секторът на недвижимите бизнес имоти също се развива и през последните години бележи ръст. До 5 % от брутния вътрешен продукт е делът е на аутсорсинг сектора, по данни за 2018 г.

Караиванов представи и дейностите в подкрепа на стартъп общността и иновативната еко система, които са заложени в целите и задачите на София Тех Парк. Научно-технологичния парк разполага с около 6000 кв. м офис площи, предназначени за стартиращи компании, като през Инкубатора на парка вече са преминали над 30 компании, които развиват иновативни продукти или услуги в трите фокус области –ИКТ, науки за живота, зелена енергия.

Предстои стартирането на втория сезон от инкубационната програма на парка, като се очаква да осигури споделени офис пространства за 60 екипа и стартъпа, както и множество услуги, които да подпомогнат младите компании по пътя на реализация на техните проекти. Акцент в програмата ще е и развитието на приложна наука и превръщането на научните достижения в успешни продукти. Програмата ще е насочена към новатори от цялата страна и Балканския регион. Караиванов подчерта, че за това е необходимо и постигане на синергия между науката и бизнеса, като в тази насока София Тех Парк представя възможност на бизнеса за съвместна работа с 11-те високотехнологични лаборатория на парка и екипите им от висококвалифицирани експерти.

В панела взеха участие Леона Асланова- основател на Innovation Starter, Ана-Мари Виламовска – изпълнителен директор на Българската аутсорсинг асоциация, Ана Найденова – изпълнителен директор на ИКТ клъстъра, Таня Косева-Бошова – председател на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни