Председателят на УС на София Тех Парк Васил Караиванов представи възможностите, които предлага парка за стартиращия бизнес на конференция „100 години УНСС – школа за предприемачи на новото столетие”

29 октомври 2020

Председателят на УС на София Тех Парк Васил Караиванов представи възможностите за развитие и подпомагане на малки и средни предприятия, които предоставя научно-технологичния парк по време на конференция „100 години УНСС – школа за предприемачи на новото столетие”, организирана от Института по предприемачество на УНСС. В събитието участваха възпитаници от десетте випуска на специалност „Предприемачество“ на учебното заведение, които вече имат свой бизнеси, ректорът проф. д-р Димитър Димитров, д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Владимир Данаилов, изпълнителен директор и член на УС на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, представители на предприемачески организации, студентската общност, Министерство на икономиката и други.

Караиванов подчерта ролята на предприемачеството, базирано на знанието като важен фактор в развитието на икономиката и на иновациите. Той посочи, че 11-те високотехнологични лаборатории на София Тех Парк са отворени за бизнеса и предоставят съвременно оборудване, както и високоспециализирана научна експертиза в лицето на водещи български учени и експерти. „Лабораториите са отворени за представителите на бизнеса и предоставят услуги, които могат да подпомогнат развитието на идеи и проекти, както и да спомогнат те да се превърнат в успешни пазарни продукти или услуги“, заяви Караиванов. Лабораториите на научно-технологичния парк вече работят по десетки съвместни проекти с компании и резултатите от това сътрудничество вече са налице като конкурентни стоки на пазара. Въпреки кризата с коронавируса научните екипи на парка не са спирали своята научна дейност. Лабораторията по 3D креативност и бързо прототипиране създадоха съвместно с Техническия университет и частна компания първите български авторски предпазни очила за медиците на първа линия, които вече са в производство и се търсят както в страната, така и в чужбина.

„Радвам се, че въпреки сложната ситуация сме тук заедно, за да отбележим както 100-годишнината на УНСС, така и приноса на специалността в създаването на предприемачи, така необходими за посрещане на предизвикателствата на новото столетие“, посочи доц. д-р Костадин Коларов, директор на Института по предприемачество, откри конференцията. Ректорът проф. Димитров приветства участниците и изтъкна, че УНСС продължава традицията за използване на съвременни информационни технологии и въвличане на студентите и докторантите в дейностите на университета. „Присъствието на толкова заинтересовани хора днес доказва, че Институтът по предприемачество върви по правилен път и има огромен потенциал за развитие. Знаете, че УНСС чества своята 100-годишнина в една по-особена атмосфера, но това ни накара да бъдем по-предприемчиви и да използваме това, което досега не сме използвали толкова активно“, каза ректорът.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни