Представиха новия бюджет на ЕК за иновации в София Тех Парк

15 юни 2018

„Иновативна седмица на предприемачеството – Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“ се прoведе вчера, 14 юни в София Тех Парк. На събитието беше представен новият 7-годишен план за иновации на Европейската комисия на стойност 100 млрд. евро. България бе домакин на конференция на високо равнище за повишаване на осведомеността относно за финансовите инструменти сред държавите-членки на ЕС и европейските граждани.

Сред официалните гости на събитието бяха Жан-Ерик Паке, Генерален директор на Дирекцията за изследвания и иновации на Европейската комисия; Роджър Хавенит, Заместник-изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд; Жан-Давид Мало, Директор за отворени иновации и отворена наука на Европейската комисия; Херман Хаузер, Председател на Независимата група за създаване на Европейски съвет за иновации.

Форумът е част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и се организира от Министерството на образованието и науката със съдействието на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. Инициативата е в рамките на Работната програма „Хоризонт 2020“ за периода 2018-2020 г.

Планът за финансиране от 100 млрд. евро е най-амбициозният, предлаган някога от Комисията и представлява 50% увеличение в сравнение с предходния период. Планът предвижда 97,6 млрд. евро за Horizon Europe – продължение на инициатива за многогодишни разходи Хоризонт 2020 и 2,4 млрд. евро за ядрената програма за научни изследвания Euratom.

На конференцията бяха обсъдени и възможностите за подобряване на взаимодействието между финансовите инструменти – Innovfin, Финансовите инструменти на COSME, Европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF), Европейският фонд за стратегически инвестиции (EFSI), Европейският инвестиционен съвет, както и инструменти на регионално, национално и местно равнище, които помагат на европейските иновативни компании да получат по-лесно финансиране.

„Horizon Europe в основата си е политическа мисия, с което се гарантира ефективността на финансирането за научни изследвания и иновации, както и постигането на ясно определените цели на програмата. Европейската комисията е ангажирала експерти на високо ниво, които да направят проучвания, казуси и доклади за начина, по който най-ефективно ще работи новата програма“, каза Жан- Ерик Паке.

Участие в конференцията взеха представители на София Тех Парк, сред които учени и стартиращи компании от Инкубатора на научно-технологичния парк. Ръководители на отделните звена в Лабораторния комплекс бяха запознати с възможностите за финансиране на проекти от новия програмен период на среща с Паке. Той посети в Инкубатора и Лабораторния комплекс изложение на иновативни стоки и услуги, разработени от български иновативни и стартъп компании. Паке разгледа лабораториите за Високопроизводителни изчисления и за бързо прототипиране на София Тех Парк и се запозна с работата на екипите в тях.

„Иновативна седмица на предприемачеството – Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“ представя действаща платформа за европейски предприемачи, иновативни предприятия, изследователи, стартиращи компании и инвеститори, създатели на политики и финансови експерти, които имат възможност да общуват чрез нея и да откриват нови възможности за успешен бизнес.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни