Представители на иновативната общност ще подбират стартъпи за бизнес Инкубатора на София Тех Парк

22 юни 2018

Открива се процедура за избор на наематели на три офис площи в Инкубатора
Представители на иновативната общност и професионалисти в областта на предприемачеството, финансите, рисковия капитал и на научните среди ще извършват подбор на стартъпите, кандидати за наематели на свободните офис площи в бизнес Инкубатора на СТП научно-технологичния парк.

В експертната структура участват:

– Константин Петров, генерален партньор, заедно с представители на фонда Neveq

– Петър Иванов, Изпълнителен директор на AmCham

– Момчил Василев, Управляващ директор, Еndeavor България

– Методи Терзиев, Главен оперативен директор на споделеното пространство Betahaus

– Спартак Кабакчиев, представител на „Бизнес развитие“ на Microsoft 365 за Западна Европа

– Представители на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към София Тех Парк

„София Тех Парк“ АД обявява публична процедура за избор на наематели на четири офис площи в сграда „Инкубатор“.Към момента свободните пространства са общо 80 кв. м. Те са предназначени за стартъпи, които разработват иновативни продукти в някоя от трите основни фокусни области на научно-технологичния парк – информационни и телекомуникационни технологии, науки за живота и чиста енергия. Пространствата са разработени за офисна работа, сътрудничество с Лабораторния комплекс в парка и подпомагане на стартиращи компании да развиват своите идеи в успешен бизнес. Присъствието на компаниите в инкубатора дава достъп до различни източници на финансиране и контакти в мрежата на „София Тех Парк“.

Свободните офис площи са обособени в три отделни помещения в Инкубатора:

– 35,90 кв. м, находящо се на ет. 1;

– 24,80 кв. м, находящо се на ет. 2;

– 20,60 кв. м, находящо се на ет. 2;

Наемната цена на квадратен метър е 3.30 евро без ДДС. За поддържане на общите части е дължима такса за управление и поддръжка, която е 2.00 евро без ДДС на квадратен метър от офис площта.

На разположение на компаниите ще са достъпни и общи пространства, места за провеждане на обучения, събития и срещи, безплатна wi-fi връзка, оборудвани конферентни зали и кухненски помещения за споделено ползване. Инкубаторът разполага със складови помещения, Спортен център, оборудван с фитнес зала, зала за йога, тенис кортове и футболно игрище. Парковата инфраструктура предлага зелени пространства и зони за отдих.

Срокът за подаване на документи за участие в подбора е 2 юли 2018 г.

След разглеждане на подадените документи от кандидатите се предвиждат индивидуални интервюта, на които компаниите ще имат възможност да представят портфолиото и своя бизнес план пред експертната комисия от представители на иновативната общност.

Основните изисквания към кандидатстващите стартъп компании са:

– Да са регистрирани в България (търговец по смисъла на Търговския закон) не по-късно от 3 години преди подаване на писмо за намерение до „София Тех Парк“ АД.

– Предприятието да е иновативно и да попада в една от фокусните области на парка: информационни и комуникационни технологии; науки за живота, които включват биотехнологии, фармация, храни и земеделие; зелена енергия и чисти технологии.

– Поне 30% от дейността на кандидатстващата фирма да е свързана с научно-изследователска и/или развойна дейност с цел създаване и предлагане на пазара на нови продукти, процеси или услуги.

– Поне 30% от персонала на предприятието да е зает с научно-изследователска и развойна дейност.

– Към момента на кандидатстване предприятието да попада в категорията за малки или средни предприятия съгласно чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП)
Повече информация за процедурата и документите за кандидатстване можете да намерите на следния линк-ftp://public.sofiatech.bg/incubator-docs/
*Документите на всички кандидати са защитени по смисъла на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 на ЕС за защита на личните данни.

София Тех Парк има амбицията да разшири и задълбочи своята връзка с бизнеса и останалите участници в иновационната екосистема на страната, като чрез това партньорство да ускори изпълнението на основните си цели за подобряване и развитие на иновационния, технологичния и научен потенциал.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни