Представят резултатите от изпълнението на Националната научна програма “Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”

15 април 2022

На 18 април 2022 г. в зала The Venue, сграда “Бизнес Инкубатор” на София Тех Парк ще бъдат представени резултатите от изпълнението на Националната научна програма “Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, която се ръководи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Българската академия на науките и още четири висши училища.

В представянето ще вземат участие министърът на образованието и науката акад. Николай Денков, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков, ректорът на Техническия университет-София проф. Иван Кралов, проф. Анна-Мария Тотоманова – координатор на Програмата, представители на София Тех Парк и Лаборатория по виртуална и разширена реалност към научно-технологичния парк, и други.

За националната научна програма

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (https://kinnpor.uni-sofia.bg) се изпълнява в периода 2019-2021 г. с финансиране от държавния бюджет чрез Министерството на образованието и науката, съгласно Националната стратегия за развитие на научните изследвания (2017-2030). За целта е сформиран консорциум, който се ръководи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство с Българската академия на науките, Югозападният университет „Неофит Рилски“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Шуменският университет и Техническия университет-София. Основната цел на програмата е да бъдат разработени дигитални инструменти за изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство, в това число и създаване на информационни системи и платформи с включена геолокация на културноисторическото наследство в България за неговото изучаване, опазване и популяризиране, и превръщането му в общественополезен ресурс.

Достъпът до събитието е с покани.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни