Президентът на Армения Вахагн Хачатурян се запозна с технологичните възможности на суперкомпютър Discoverer

19 октомври 2022

Президентът на Армения Вахагн Хачатурян посети София Тех Парк и се запозна с технологичните възможности, които суперкомпютър Discoverer предоставя на науката и бизнеса. Визитата е част от програмата на официалното посещение на президента Хачатурян в България. На официалната среща в сграда “Инкубатор” на София Тех Парк присъстваха още министърът на високите технологии на Армения Роберт Хачатрян, министърът на иновациите и растежа на България Александър Пулев, зам.- председателят на Надзорния съвет на СТП Костадин Петков, председателят на Управителния съвет на СТП Васил Караиванов и изпълнителният директор Тодор Младенов.

Тодор Младенов запозна президента на Армения с концепцията, мисията и целите на София Тех Парк, услугите, които предоставя на бизнеса и научната общност, както и проектите, по които работи екипът му, с предимствата на институцията и развитието на иновативната екосистема.

Борислав Петров, изпълнителен директор на INSAIT представи мисията и целите на института и подчерта ролята, която той ще има за обучение на младите хора в областта на високите технологии, както и за изследователската дейност. Той подчерта, че бъдещото развитие на института е тясно свързано с позиционирането му в София Тех Парк.

Президентът Хачатурян се запозна и с възможностите, които предоставя за науката ибизнеса българският суперкомпютър Discoverer, който е част от европейската мрежа нависокопроизводителните машини EuroHPC JU. При откриването си през 2021 г. в София Тех Парк машината беше класирана на 91-во място в световната класация на най-мощните суперкомпютърни системи TOP 500. В момента е позициониран на 113- то място.Производителната мощ на Discoverer е над 4,518.9 петафлопа, а отчетената върховапроизводителност е 6 петафлопа (6 милиона милиарда операции в секунда).

Проектът за изграждане на суперкомпютър в България се изпълнява от консорциум„Суперкомпютър Петаскейл– България“ с водещ партньор София Тех Парк. Основната цел на суперкомпютъра в България е да подкрепи научноизследователски ииновационни дейности, да стимулира промишлеността, базирана на използването натехнологии за симулиране, моделиране и оптимизация. Капацитетът на машината можеда бъде използван в много приложни области за нуждите на голям брой публични ичастни потребители, включително малки и средни предприятия на българско, регионалнои европейско ниво. Системата е оптимизирана да работи в областта набиоинформатика, фармация, молекулярна динамика и механика, квантова химия ибиохимия, изкуствен интелект, персонализирана медицина, биоинженерство,прогнозиране на времето, борбата с климатичните промени и др.

Президентът на Армения направи тест драйв и упражнение от симулационния цикъл заобучение на хирурзи на роботизираната система „Да Винчи“, единственият сертифициранробот в света за операции в сферата на хирургията, гинекологията, урологията и гръднатахирургия. Машината е произведена от Intuitive Surgical Inc. Роботът е позициониран вмомента в София Тех Парк в рамките на събитието „October ISLE“, което е с цел дапозволи на хирурзи, медицински специалисти, стажанти, студенти и пациенти да сезапознаят от първа ръка с ней-новите технологични достижения в сферата на хирургията.

По-късно министърът на високите технологии на Армения Роберт Хачатрян и министърът на иновациите и растежа на България Александър Пулев проведоха работна среща и се запознаха с проектите, които развиват асоциацията по роботика PARA, асоциацията на стартъпите в България BESCO, Клъстер “Изкуствен интелект” и българската дрон асоциация.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни