Приключи поредният етап от проекта по програмата Knowledge Sharing Program за 2018/2019.

03 май 2019

На официален Семинар в х-л Хилтън беше представен напредъка по проект с тема: „Сътрудничество за обмяна на опит за интернационализация на български и корейски МСП“ . По време на семинара, който се състоя на 29 март, корейските експерти, съвместно с българските местни консултанти, презентираха четирите направления, по които беше извършено проучване и анализ на метриките и инструментите при подкрепа на МСП:

– Ролята на правителството за потенциала на българските МСП;

– Политики и стратегии за навлизане на български МСП в мрежата на глобалните пазари /GVC/;

– Укрепване на техническия капацитет за интернационализация на българските МСП;

– Осигуряване на система за професионално образование и обучение на българските МСП.

Събитието беше открито от представителите на водещите организации на проекта – проф. Джонгил Ким от университета „Dongguk“ – изследовател в KDI, и Тодор Младенов – изпълнителен директор на „София Тех Парк“ АД. Специален гост на събитието беше посланик Джънг Джинго, който приветства инициативата за проекта и насърчи настоящите и бъдещи сътрудничества между България и Република Корея. Семинарът беше подкрепен от редица български и корейски институции и организации, сред които Министерство на икономиката, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Българска агенция за инвестиции, Национална агенция за професионално обучение и образование, Българска търговско-промишлена палата, представители на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС, участващи активно в изграждането на новите инструменти за насърчаване на предприемачеството. Млади компании, имащи интерес за развитие на пазара, също взеха участие в специална Q&A сесия, както и Фонд на фондовете, NOEMA, Институт за икономически изследвания към БАН, представители на Стратегическия съвет по икономика към Президентството и организации, които са основен фактор в развитието на двустранните бизнес отношения между двете държави – КОТРА и Корейският съвременен институт за наука и технологии /Global Commercialization Center of Korea Advanced Institute of Science and Technogoly/.

Семинарът представи плодотворната съвместна работа между София Тех Парк и Korean Development Institute през последните 9 месеца, в които Научно- технологичният парк беше домакин на множество семинари и работни срещи с корейските експерти, които консултираха българските институции в посока подобряване политиките за подкрепа на МСП. Проектът, финансиран от Министерство на финансите на Република Корея, даде възможност на местни български консултанти да надградят своята експертиза, както и на малките и средни компании как да се реализират на външни пазари. Участието на София Тех Парк като основен партньор по спечеления проект, постави началото на серия от срещи и изгради диалог както между българските институции, така и между образователни организации в България, имащи отношение към професионалното усъвършенстване на екипи. Реализацията на проекта се превърна в мост за изграждане на силни връзки между двете страни.

По време на проекта се отличи и един от основните фактори за успешното интернационализиране на стартиращите компании чрез интегриране в изнесени бизнес инкубатори в чужбина, където ще могат да получат детайлна представа за пазара, както и правни, счетоводни, финансови и мениджмънт услуги и възможност да се реализират. Презентациите в семинара наблегнаха върху взаимовръзките между образованието и бизнеса, които България трябва да продължи да задълбочава не само в университетите, но и чрез засилено присъствие на бизнес преподаване и в професионалните училища, както и чрез предоставяне на услуги в самите компании, които имат интерес да повишат квалификацията на екипа.

София Тех Парк ще разпространи доклада с препоръки и насоки за действие към стартиращите предприятия, който се очаква да бъде излъчен през юни, когато българските институции ще могат да упражнят новите модели за насърчаване и да имплементират най-подходящите в бъдещите политики.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни