Приложение, което следи консумацията на вода в домакинството, е победителят в инициативата Panda Labs на WWF

27 януари 2024

София Тех Парк беше домакин на мастър класа на Panda Labs, посветен на устойчивото ползване на водата и адаптацията към климатичните промени. В рамките на събитието четирите отбора-финалисти разработиха иновативни решения, свързани с пречистването и преизползването на вода и с намаляване консумацията й в домакинствата и в селското стопанство:

  • отбор „Зелената фея“ – със система за пречистване и преизползване на „сивата вода“ от домакинствата;
  • отбор „Водородите“ – с приложение, което следи консумацията на вода в домакинството, предоставя съвети за намаляване на потреблението и за това как
    повторно да използваме водата за нетипични цели;
  • отбор „ФЕЛС“ – с идея за използване на натриев полиакрилат в земеделието с цел намаляване на количествата вода за напояване в сухи райони;
  • отбор „Water Warriors“ – с идея за мобилно приложение в помощ на земеделците, което да прогнозира засушавания на територията на България.

Поздравления за отбор „Водородите“, който е големият победител на програмата и получи стартово финансиране за приложение сив размер на 7 000 лв., с помощта, на което ще направят първоначални тестове на своето решение и ще започнат работа по създаването на прототип.

По време на участието си в мастър класа отборите преминаха през онлайн лекции, присъствени сесии, посещения в лаборатории и срещи с предприемачи и
представители на водещи компании. Отборите, достигнали до финалния етап на семестъра, имаха възможност да разговарят с изпълнителния директор на WWF
България Веселина Кавръкова и да научат за нейния път в консервационната работа, за дейността на природозащитната организация, както и за дългогодишната работа по опазване и възстановяване на сладководните екосистеми в България и по света.

Отборите посетиха лаборатории и компании в София Тех Парк и научиха за инкубационната и акселераторска програма на научно-технологичния парк в подкрепа на иноватори, предприемачи и изследователи – SEEIP.

Участниците направиха и жива връзка с българските изследователи в Антарктида и зададоха своите въпроси към учените във връзка с работата им в сферата на адаптацията към климатичните промени.

Програмата на WWF България Panda Labs търси следващото поколение иноватори и предприемачи, които създават устойчиви решения за преодоляване на актуални
екологични предизвикателства. Panda Labs се осъществява от WWF България с любезната подкрепа на Фондация „Америка за България“ , Kaufland България и Фондация „Кока Кола“.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни