Продължава набирането на проектни предложения по програма Акселератор Стартъп София “

15 февруари 2019

Продължава набирането на проектни предложения по пилотната програма „Акселератор Стартъп София “ на Столичната община. Програмата цели да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи от София като ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към потенциални инвеститори и финансови организации.

Процедурата стартира в началото на месеца, а крайният срок за подаване на кандидатури е 2 февруари 2019 г. само по електронен път на сайта на „Програма Европа“ към кметството в рубриката „Кандидатствай тук“.

Пилотното издание ще се осъществи на два интегрирани паралелно действащи етапа за период от 4 месеца – финансиране под формата на конкурсна програма на обща стойност 100 000 лева, осигурени от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и Програма „Европа“, и менторска програма, организирана от Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции.

„Акселератор Стартъп София“ ще предоставя подкрепа на проекти, които водят до демонстриране, разработване и/или усъвършенстване на иновативен продукт (стока или услуга) или процес. Чрез програмата ще бъде предоставено менторство, комуникационна и институционна подкрепа, достъп до мрежи от контакти, споделено работно пространство и среда.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни