Проектът „Test my stress“ с 6 български и световни иновации

23 март 2023

Екипът на проекта „Test My Stress“ е внесъл документи в Патентното ведомство на Република България за признаване на шест български и световни иновации, които са разработени по време на изпълнение на дейностите. Това съобщи проф. Юлиана Йорданова от Института по невробиология към БАН и ръководител на научния екип на проекта по време на форум “The New Stress Prevention: Scientific Results And Knowledge Transfer”, посветен на ранната превенция на стреса и представянето на продукта Test My Stress– обобщен скрининг на субективни, неврокогнитивни и биологични маркери на стреса. Събитието се проведе в иновационен форум “Джон Атанасов” на София Тех Парк и събра учени, медици, психолози и представители на бизнеса.

София Тех Парк и лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“ на научно-технологичния парк са партньор в проекта „Test My Stress“. Изцяло българското изобретение е подкрепено и финансирано от EEA Grants and Norway Grants в сътрудничество със София Тех Парк, суперкомпютър Discoverer и Института по невробиология към БАН.

С приключването на проектния срок и защитата на интелектуалната собственост на „Test My Stress“ се планира услугата да бъде предлагана на българския и международния пазар.

„София Тех Парк ще подкрепи всеки, който има и предлага рационална идея, която може да промени начина на живот и да го направи значително по-добър за хората. Стресът се засилва заради развитието на технологиите и улеснения достъп до информация, която ни залива отвсякъде, и това ще продължи. Затова подобни изследвания са изключително важ

ни и смислени. Пожелаваме успех и винаги сме отворени да подкрепим проекти, които обединяват предприемачеството, научната експертиза и опит с цел да се създадат продукти в полза на обществото“, заяви по време на откриването на форума председателят на Надзорния съвет на София Тех Парк Петър Статев.

„При реализиране на този проект имаше взаимодействие между научни институции, бизнес и хора, които са преживели високи нива на стрес. София Тех Парк допълни тази синергия и това ни мотивира да се включим в този проект“, заяви и председателят на Управителния съвет на София Тех Парк Васил Караиванов.

Той подчерта, че в проекта участва и екипът на Лабораторията по изкуствен интелект и CAD системи на научно-технологичния парк, който е допринесъл със своята изследователска експертиза и уникалното оборудване на лабораторията. „Този проект е не само българска иновация, а е на световно ниво. Радостно е, че такава иновация тръгва и е подкрепена от България. Ще се радваме да подпомагаме този проект и в неговите следващи фази. Ще бъдат планирани и множество обучения как да разпознаваме стреса и как да се справим с него“, заяви Караиванов.

По време на конференцията участниците се запознаха с проблема с увеличаване на възрастта на активна трудова заетост и необходимостта от съхранение на когнитивните и здравни показатели. Основна тема беше и възможностите за превенция на стреса и подобряване на качеството на живот на работещите, както и превенцията на синдрома на професионалното прегаряне. Обсъдени бяха световните тенденции за самопомощ, които целят да мотивират потребителите към ранна превенция и търсене на специализирана помощ. На събитието бяха представени и обобщените резултати от изследваните 100 лица и възникналите взаимовръзки между техните биологични и психични показатели. Бяха споделени и добри практики от успешни компании по управление на стреса.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни