Ръководството и екипът на „София Тех Парк“ АД представиха дейностите по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“

17 януари 2018

Ръководството и екипът на „София Тех Парк“ АД представиха планираните дейности и тяхното изпълнение към момента по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Първата фаза беше реализирана с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 година.

Главната цел на проекта е да привлече и насърчи иновативни идеи и проекти за продукти и услуги, като така да способства за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и за разкриване на нови работни места.

Началото на проекта е 11 април 2017 г. Крайният срок за изпълнение е 11 април 2019 г. Общата стойност на финансирането е в размер на 12 317 649.61 лева. Безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е в размер на 12 273 495,25 лева, от които 10 432 470,97 лева са европейските средства и 1 841 024,29 лева национално съфинансиране.

Изпълнителният директор на „София Тех Парк“ АД г-н Тодор Ангелов представи основните задачи на проекта и постигнатото до момента по изпълнението му. „Надграждаме създадената иновационна среда, която обхваща всички аспекти на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите. Целта на проекта е да бъде подобрен обмена на знания между академичните среди и бизнеса чрез подпомагане на стартиращи компании и иновативни идеи, и чрез катализиране на процеса на комерсиализация на научните изследвания“, заяви г-н Ангелов. Той посочи, че в изпълнение на Фаза 1 на проекта е изградена инфраструктурата на парка с Лабораторен комплекс, бизнес Инкубатор, иновационен форум, спортен комплекс, паркови зони, многоетажен паркинг. Доставено е и научно оборудване за 11-те лаборатории.

Дейностите по Фаза 2 предвиждат изграждане на пешеходен мост над бул. „Цариградско шосе“, доставка на допълнителна научна апаратура и обзавеждане за Лабораторния комплекс, доставка и монтаж на покривна конструкция за Спортен комплекс, избор на професионален оператор на Инкубатора в научно-технологичния парк и извършване на услуги в подкрепа на стартиращите предприятия, както и създаване на постоянна интерактивна експозиция в сграда Експериментариум, насочена към деца в ученическа възраст, и други.

Изпълнителният директор отбеляза, че част от дейностите по проекта вече са завършени, а други са в напреднал етап на изпълнение. Вече е изграден и пуснат в експлоатация пешеходният мост над бул. „Цариградско шосе“, които осигурява лесен достъп до научно-технологичния парк. Покривната конструкция над тенис кортовете също е изпълнена. Доставена и инсталирана е част от предвидената в рамките на проекта допълнителна научна апаратура. В ход е работата по изготвяне на нов сайт на научно-технологичния парк, който ще представя дейностите, проектите и събитията, които се случват в отделните компоненти на парка и ще дава изчерпателна информация за възможностите, които представят те. Пред завършване е и работата по документацията за обявяване на процедура по избор на оператор на бизнес Инкубатора.

„София Тех Парк“ АД е в напреднал процес и по изпълнение на заложените цели за оживяването на сградата на Музей-Експериментариум. Г-н Ангелов подчерта, че е създадено гражданско дружество съвместно с една от най-авторитетните компании в ИКТ сектора – „ТехноЛогика“ ЕАД, за създаване на постоянна интерактивна експозиция, предназначена за деца в ученическа възраст. Идеята е да бъде оформено място (около 1000 кв. м) с много активности, които да привлекат подрастващите към науката и технологиите, като по този начин се стимулира развитието на знанията и логическото им мислене. „София Тех Парк“ АД участва в инициативата чрез предоставяне за ползване на част от площите в сграда Музей/Експериментариум. „ТехноЛогика“ ЕАД ще осигури концепция за съдържанието и необходимото оборудване, изработването на всички елементи и интерактивни съоръжения, дизайнерското и експертно оформяне на експозицията.

Експозицията ще се нарича „ТехноМеджикЛенд“. Изпълнителният директор на „София Тех Парк“ АД г-н Тодор Ангелов посочи, че гражданското дружество, което ще развива музея ще работи с идеална цел – няма да бъде разпределяна печалба към участващите страни, а ако се генерира такава, тя ще бъде използвана единствено за доразвиване на експозицията, за създаване на нови интерактивни занимания. Инициативата за създаването на интерактивния музей е отворена за всички потенциални партньори и съмишленици, да се включат и да подкрепят развитието на тази идея, насочена към образованието и науката. Г-н Ангелов отбеляза, че „София Тех Парк“ АД търси партньорства и идеи за оживяване и на останалата част от сградата на Музей/Експериментариума, която също е предназначена за иновативно място за временни експозиции, изложения, конференции и други събития, свързани с основните фокус области на научно-технологичния парк – ИКТ, науки за живота, чисти енергии, образование.

Изпълнителният директор на „ТехноЛогика“ и председател на БАИТ г-н Огнян Траянов заяви, че съвместната инициатива със „София Тех Парк“ АД за създаването на интерактивния музей е един добър пример за партньорство между бизнеса и държавата. „Нашата цел е да пресъздадем една среда, като тази, в която децата по естествен начин опознават света. Предвидили сме сектори с активности в областта на физиката, математиката, роботиката, информатиката, изкуствения интелект и много други. Децата ще опознават науката и технологиите по забавен, интересен и образователен начин. Ще има и състезателен елемент на място и в интернет платформа“, посочи г-н Траянов. Той подчерта, че цената на билетите за посещение в „ТехноМеждикЛенд“ ще е ниска, така че експозицията да е достъпна за повечето семейства, чиито деца се интересуват от науката и техниката. В експозицията ще бъдат представени и постиженията на българската наука в миналото, нови научни проекти, както и възможностите, които предоставя Лабораторния комплекс на научно-технологичния парк. Очаква се интерактивната експозиция да отвори врати през пролетта на 2018 г.

Информационният ден се проведе в София Тех Парк, в сградата на Лабораторния комплекс. Участие в събитието взеха и членът на Съвета на директорите на дружеството г-жа Живка Такева-Първанова, председателят на Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност проф. Марин Христов, представителите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020: заместник главният директор на г-н Калин Маринов, началник отдел „Мониторинг и финансово управление“ г-н Стефан Попов, държавният експерт г-н Тодор Чилов, представители на медиите и други.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни