Реализирайте своята бизнес идея в София Тех Парк 

21 февруари 2023

Искате да развивате своята бизнес дейност в други държави? Имате нужда от финансов ресурс или търсите партньори за реализацията на проектни идеи? В София Тех Парк можете да намерите екип от експерти, които ще споделят с вас своя опит, за да развиете успешно своята компания!

София Тех Парк е част от Enterprise Europe Network (ЕЕN) -организация в подкрепа на малки и средни предприятия чрез предоставянето на безплатни интегрирани услуги за бизнес, коопериране и иновации, и улесняване на достъпа до европейски и световни пазари.

Enterprise Europe Network търси възможности за европейско финансиране на научни, изследователски и предприемачески проекти, оказва експертна помощ на бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по програма „Хоризонт Европа“, както и насърчава пазарната реализация на технологии и иновации.

Като част от мрежата, София Тех Парк предоставя консултантски услуги в подкрепа на бизнеса:

  • Установяване на международни партньорства
  • Организиране на двустранни бизнес срещи
  • Достъп до платформата на EEN мрежата за обяви за предлагане или търсене на сътрудничества, продукти, услуги и иновации от бизнеса
  • Подпомагане на директни контакти с други организации от EEN мрежата в чужбина
  • Съдействие за сформиране на международни консорциуми и изготвяне на съвместни проекти за кандидатстване по Рамковите програми на ЕК, вкл. Европейският съвет за иновации
  • Организиране и провеждане на семинари и обучения за изграждане на капацитет за представяне пред инвеститори

Повече информация тук: https://sofiatech.bg/enterprise-europe-network-een/#een

София Тех Парк е партньор по проект: “Innovate Forward to Business Sustainability and Resiliencе” (InnoForward), част от програма Single Market Programme (SMP) на Европейската комисия.

В България мрежата обединява 12 организации от Бургас, Варна, Габрово, Пловдив, Русе, София и Стара Загора (https://enterprise-europe-network.bg/za-een-bulgaria/), като останалите партньори са: „АРК Консултинг“, Българска стопанска камара, Единен център за иновации, Клъстер възобновяеми енергийни източници, Бизнес център за подпомагане на МСП – Русе, Югоизточен дигитален иновационен хъб, Морски клъстър България, Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Търговско-промишлена камара – Пловдив, Клъстер мехатроника и автоматизация и Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово”.

Като основна част от своята дейност мрежата подпомага търсенето и намирането на международни бизнес и проекти партньори в над 60 държави и помага на предприемачи да станат част от световните пазари чрез организиране на събития и бизнес форуми.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни