Съобщение от „София Тех Парк“ АД във връзка с мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19

16 март 2020

Уважаеми контрагенти и партньори,

Във връзка с обявеното в Република България извънредно положение и препоръчаните мерки за ограничаването на разпространението на COVID-19 на Националния оперативен щаб, считано от 16.03.2020 г. екипът на „София Тех Парк“ АД преминава на работен режим „home office“ (работа от вкъщи) до второ нареждане. Работното ни време остава непроменено – от 9:00 часа до 17:30 часа, от понеделник до петък.

Канал за комуникация с нашите контрагенти и партньори ще са имейли или телефони, които можете да намерите на сайта на София Тех Парк – sofiatech.bg.

Моля изпращайте всички документи на следните електронни пощи:

office@sofiatech.bg- обща администрация

incubator@sofiatech.bg

labs@sofiatech.bg

events@sofiatech.bg

Телефони за контакти:

Обща администрация: +359 889 900 603

За Инкубатор: +359 889 900620

За събития: +359 889 900 607; +359 889 900 625

За връзка с лаборатории и СНИРД:+359 889 900 614

В случай, че желаете да изпращате писма/пратки на адреса на „София Тех Парк“ АД, моля същите да бъдат оставяни на съхранение при охранителния пост в лобито на сграда „Лаборатории“.

Нашите наематели могат да се обръщат по въпроси относно техническата поддръжка на сградите, аварии или други на следните телефони:

+359894568123- при аварии

+359887533511 – център за мониторинг

+359889525640 – дежурен техник

+359894568393 – почистване

Благодарим Ви за разбирането!

Уверяваме Ви, че предприетата от „София Тех Парк“ АД мярка за предотвратяване разпространението на COVID-19 по никакъв начин няма да повлияе на качеството на предоставяните от нас услуги. Създадена е нужната организация за използване на съвременните технологични средства за продължаване изпълнението на дейността на дружеството в пълния обем и в срокове.

Екипът на „София Тех Парк“ АД

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни