„София Тех Парк“ АД организира информационен ден по проект „Научно-технологичен парк“ – Фаза 2

16 януари 2018

“София Тех Парк“ АД организира информационен ден по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Първата фаза на проекта беше реализирана с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 година.

Главната цел на проекта е да привлече и насърчи иновативни идеи и проекти за продукти и услуги, като така да способства за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и за разкриване на нови работни места. Началото на проекта е 11 април 2017 г. Крайният срок за изпълнение на проекта е 11 април 2019 г. Общата стойност на финансирането е в размер на 12317649.61 лева.

Информационният ден ще се проведе на 17 януари 2018 г., /сряда/, от 11.00 часа, в София Тех Парк /бул. „Цариградско шосе“ № 111, гр. София/ в сграда Лабораторен комплекс на научно-технологичния парк. Целта на събитието е да запознае широката общественост и в частност представителите на предприемаческите среди, научната и образователна общност с постигнатото до момента по изпълнението на проекта за първия в България научно-технологичен парк, възможностите, които предоставя изградената инфраструктура, както и за изпълнението на дейностите по неговата втора фаза до този момент.

Изпълнителният директор на „София Тех Парк“ АД Тодор Ангелов ще представи основните задачи на проекта и ще отчете постигнатото по реализирането на предвидените отделни мерки. В рамките на изпълнението на целите на проекта ще бъде представено успешно съвместно партньорство, чрез което е в процес на реализация постоянна интерактивна експозиция в сграда Музей/Експериментариум на научно-технологичния парк. Експозицията ще бъде насочена към деца и юноши.

Участие в информационния ден ще вземат и Председателят на Съвета на директорите на „София Тех Парк“ АД проф. Николай Андреев, членът на Съвета на директорите на дружеството Живка Такева-Първанова, председателят на Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност проф. Марин Христов, изпълнителният директор на „ТехноЛогика“ Огнян Траянов, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и други.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни